คอร์ดเพลง ฉันเลว
แอม เสาวลักษณ์

คอร์ดเพลง ฉันเลว - แอม เสาวลักษณ์คอร์ดเพลง ฉันเลว

INTRO : CG|AmF ( 4 Times )

ตัวฉันเองก็รู้ Cว่าเคยGไม่ดีแค่ไหนAm

และเธอFก็คงเสียใจ Cที่ฉันGไม่เคยแคร์Am

วันFนี้ฉันก็รู้ CเหตุผลGที่เธอมีคนAmดูแล  Bb

เข้ามาFแทนที่ฉันด้วยเหตุใด G


คนที่ดีอย่างเขาC กับคนGที่เลวอย่างฉันAm

ไม่มีทFางจะเหมือนกันC และฉันGก็เข้าใจ Am

เธอFเลือกคนถูกแล้วC

เมื่อฉันGไม่คู่ควรAmอะไร Bb

และต่างFกันราวฟ้าGกับดิน  C


* แต่อยากให้รู้ Dmไว้อย่างG ว่าคนCที่ไม่ดี Am

ไม่ใช่ Dmไม่มีGหัวใจ C       A7

คนDmที่มันเลวG แต่บางCครั้งมันไม่ตั้งAmใจ

ไม่ใช่ว่D7าอยากจะเป็นคนไม่ดี G


** ตัวฉันเองก็รู้ Cว่าวันนี้คGงจะสาย  Am

ถ้าบอกFว่าในหัวใจ Cฉันพร้อมGจะทำดี Am

คงFไม่มีอีกแล้วC ที่ฉันGจะมีเธอทุกAmนาที  Bb

อย่างในวัFนที่แล้วGที่ผ่านมาC

INSTRU : CG|AmF ( 4 Times )

( ซ้ำ * , ** )

ยิ่EงมองFเธอกับเขาG ยิ่งเข้าใจ

INSTRU : CG|AmF ( 2 Times ) C


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด