คอร์ดเพลง ใกล้
scrubb สครับ

คอร์ดเพลง ใกล้ - scrubb สครับคอร์ดเพลง ใกล้

INTRO : Dmaj9       |Amaj7       |C#m7       |F#7

( 2 Times )

ใกDmaj9ล้เกินกว่าที่จะพูด คำAmaj7ใดๆออกไป

เหมือนใกC#m7ล้ เกินกว่าจะมองเห็นใครF#7


เมื่อเราใกDmaj9ล้จนอยากจะหยุดหายใจAmaj7

เหมือนใกC#m7ล้จนมีแต่เธอกับฉันF#7วันนี้เท่านั้น


อาจเป็นเพรDmaj7าะว่าเธอบังเอิญได้เจอC#m7ฉัน

อาจเป็นเพรDmaj7าะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วC#m7ยกัน

เพรDmaj7าะเธอยังไม่เคย ได้รู้มัC#m7นเป็นยังไง

และฉันBm7ไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันEต้องอยู่

อย่างนั้Dmaj7นถ้าเราไม่คุยกันสักC#m7ครั้ง

วันนี้Dmaj7ก็คงไม่มีใครเข้าC#m7ใจ

วันนั้นDmaj7เธอยังไม่เคย ฉันC#m7ก็ยังไม่เคย

ไม่รู้มัBm7นเป็นยังไง จะหยุดEตัวเองทำไม

INSTRU : Dmaj7       |C#m7       |Dmaj7       |C#m7

Dmaj7       |C#m7       |Bm7 |E

เมื่อเราใกDmaj9ล้จนอยากจะหยุดหายใจAmaj7

เหมือนใกC#m7ล้จนมีแต่เธอกับฉันF#7วันนี้เท่านั้น


อาจเป็นเพรDmaj7าะว่าเธอบังเอิญได้เจอC#m7ฉัน

อาจเป็นเพรDmaj7าะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วC#m7ยกัน

เพรDmaj7าะเธอยังไม่เคย ได้รู้มัC#m7นเป็นยังไง

และฉันBm7ไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันEต้องอยู่

อย่างนั้Dmaj7นถ้าเราไม่คุยกันสักC#m7ครั้ง

วันนี้Dmaj7ก็คงไม่มีใครเข้าC#m7ใจ

วันนั้นDmaj7เธอยังไม่เคย ฉันC#m7ก็ยังไม่เคย

ไม่รู้มัBm7นเป็นยังไง จะหยุดEตัวเองเพื่อใคร

INSTRU : Dmaj9       |Amaj7       |C#m7       |F#7

ทาDmaj7งเดิน มีสองC#m7ทาง

เรDmaj7าคงต้อง ตัดสินC#m7ใจ

เรDmaj7าจะไป ทางไหนC#m7ดี

จะหยุดBm7..  หรือEไป

INSTRU : Dmaj7       |C#m7       |Dmaj7       |C#m7

Dmaj7       |C#m7       |Bm7 |E

อาจเป็นเพรDmaj7าะว่าเธอบังเอิญได้เจอC#m7ฉัน

อาจเป็นเพรDmaj7าะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วC#m7ยกัน

เพรDmaj7าะเธอยังไม่เคย ได้รู้มัC#m7นเป็นยังไง

และฉันBm7ไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันEต้องอยู่

อย่างนั้Dmaj7นถ้าเราไม่คุยกันสักC#m7ครั้ง

วันนี้Dmaj7ก็คงไม่มีใครเข้าC#m7ใจ

วันนั้นDmaj7เธอยังไม่เคย ฉันC#m7ก็ยังไม่เคย

ไม่รู้มัBm7นเป็นยังไง จะเดินEกันต่อไปไหม

INSTRU : Dmaj7       |C#m7       |Dmaj7       |C#m7

Dmaj7       |C#m7       |Bm7 |E

Dmaj9       |Amaj7       |C#m7       |F#7


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด