Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง เธอปันใจ

INTRO : DF#|BmG|DEmA|DA

หัวใจสลายD เมื่อเธอF#เดินไปกับเขาBm

ไม่คำGนึงถึงเรื่องDราว ที่เราEmต่างคนเคยสร้างAมา

ประโยชน์อันใด Dที่เธอจF#ะคืนกลับมา Bm

อย่าGห่วงใยและเวทDนา เหมือนกลัวEm ว่าฉันA จะตายD


* ถ้าจะมาBm ไม่มาทั้งใจ F#m

ก็กGลับไปซะดีกDว่า

ครึ่งGกลางค้างคาA เอามาให้ใครD

ไม่รักไม่ว่าG แต่อย่าสงสารA

ไม่เคยF#ต้องการคนมาBmเห็นใจ

ยังGไม่ตาย ก็อยู่กัEนไปก็เท่านั้น  A


หากอยู่กับเขาD อย่ามีเF#ยื่อใยกับฉันBm

เขาGจะเจ็บและช้ำDพอกัน ถ้ารู้ว่Emา เธอAปันใจ D       A

INSTRU : DF#|BmG|DEm|A

DF#|BmG|DEmA|D

( ซ้ำ * )

หากอยู่กับเขาD อย่ามีเF#ยื่อใยกับฉันBm

อยากGให้เธอรักเขาDนานๆ ที่มันEmผ่านมาให้แล้วAไป

อย่าแบ่งใจมาD จะรักF#เขาแล้วจงคงBmมั่น

เขาGจะเจ็บและช้ำDพอกัน ถ้ารู้ว่EmาเธอAปันใจ D          Bm

แสนGจะเจ็บและช้ำDไปนาน เมื่อรู้Emว่าเธอ Aปันใจ

INSTRU :GD|EmA|D

เนื้อเพลง เธอปันใจ

INTRO
หัวใจสลาย เมื่อเธอเดินไปกับเขา
ไม่คำนึงถึงเรื่องราว ที่เราต่างคนเคยสร้างมา
ประโยชน์อันใด ที่เธอจะคืนกลับมา
อย่าห่วงใยและเวทนา เหมือนกลัว ว่าฉัน จะตาย

* ถ้าจะมา ไม่มาทั้งใจ
ก็กลับไปซะดีกว่า
ครึ่งกลางค้างคา เอามาให้ใคร
ไม่รักไม่ว่า แต่อย่าสงสาร
ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ
ยังไม่ตาย ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น 

หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่า เธอปันใจ        
INSTRU
( ซ้ำ * )
หากอยู่กับเขา อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
อยากให้เธอรักเขานานๆ ที่มันผ่านมาให้แล้วไป
อย่าแบ่งใจมา จะรักเขาแล้วจงคงมั่น
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ           
แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน เมื่อรู้ว่าเธอ ปันใจ
INSTRU

Comments คอร์ดเพลง เธอปันใจ - อัสนี วสันต์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง