คอร์ดเพลง อะไร What?
ละอองฟอง

คอร์ดเพลง อะไร What? - ละอองฟองคอร์ดเพลง อะไร What?

INTRO : C#m7       F#7|Bmaj7          ( 4 Times )

อะC#m7ไรที่ฉันต้องF#7การ อะBmaj7ไรที่ฉันเฝ้ารอ

อะC#m7ไรที่ไม่เคยF#7จะขอเลยBmaj7

อะC#m7ไรที่ฉันต้องF#7การ อะBmaj7ไรที่ไม่เคยเอ่ย

อะC#m7ไรที่จำเป็นF#7กว่าทุกอย่างBmaj7

INSTRU : C#m7       F#7 |Bmaj7          ( 2 Times )

เธอC#m7ไงที่ฉันต้องF#7การ

คือBmaj7เธอไม่ใช่คนอื่น

คนC#m7เดียวที่ฉันรักF#7หมดหัวใจBmaj7

อะC#m7ไรก็ไม่ต้องF#7การ

อะBmaj7ไรก็ไม่อยากได้

เพียงC#m7เธอขอแค่เธอF#7อยู่ด้วยกันBmaj7


* เธอEbm7คงอาจไม่รู้Emaj7ว่าสิ่งสำคัญEbm7

(ในเวลานี้ที่G#mมีเธอ)

คือEbm7การที่เราสองEmaj7ได้อยู่ด้วยDmaj7กัน

อย่างนี้Gmaj7 เหมือนอย่างนี้ F#


** อยากให้เธอรู้ว่าแค่อBยู่กับG#mเธอ       E

หัวใจขEb7องฉันนั้นขอG#mแค่เพียงแต่เธอC#7

เดินC#m7จูงมือกับเธอก็พอF#

อยากให้เธอรู้ว่าแค่อBยู่กับG#mเธอ       E

หัวใจขEb7องฉันนั้นขอG#mแค่เพียงแต่เธอC#7

(แC#m7ค่เธอก็พF#อ  จำC#m7จำไว้น่ะF#เธอ)  B

INSTRU : C#m7       F#7 |Bmaj7          ( 4 Times )

ดวงC#m7ดาวหรือว่าดวงF#7จันทร์

ของBmaj7ขวัญหรือก็ไม่ต้อง

เงินC#m7ทองจะสำคัญF#7สักเท่าไร Bmaj7

อะC#m7ไรก็ไม่เลิศF#7เลอ สู้เBmaj7ธอคงจะไม่ได้

เพียงC#m7เธอ ขอแค่เธอF#7อยู่ด้วยกันBmaj7

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Ebm7       |Emaj7       |Ebm7       |G#m

Ebm7       |Emaj7       |Dmaj7       |Gmaj7       |F#|F#

( ซ้ำ ** )

แค่เC#m7ธอ  ก็พF#อ แค่เC#m7ธอ เท่าF#นั้น

จำC#m7 จำ ไว้ F#นะเธอ  B

INSTRU : C#m7       F#7 |Bmaj7          ( 4 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด