ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ผมไม่ใช่วัว

เลื่อนจอ

INTRO : Dm|Dm|Dm|Dm ( 3 Times )

Dm|Dm|Dm|C

ใครDmจะสั่งไป ใครจะสั่งมา

ใครเป็นคนออกคำสั่ง       C

คุณDmจะสั่งใคร ผมไม่อยากฟัง

ผมไม่ชอบเสียงดังดัง       C

คุณDmจะสั่งใคร คุณก็สั่งไป

เชิญเลย เชิญออกคำสั่ง       C

ใครDmจะเชื่อคุณ ผมไม่เชื่อคุณ

คุณมาสั่งผมไม่ฟัง       C


* ใครBbใครก็รู้ดีG ไม่ต้องบังDmคับ

ไม่ต้Bbองสั่งผมG ให้ทำอะไร A


** ผมมันไม่ใช่วัวDm..  นี่..C  นา..G/B

ผมมันไม่ใช่ควายDm..  นี่..C  นา..G/B

ผมมันไม่ใช่แมวDm ที่น่าCเอ็นดูG/Bเชื่อฟัง  A

เพราะว่าผมมันไม่ใช่วัวDm..  นี่..C  นา..G/B

ผมมันไม่ใช่ควายDm..  นี่..C  นา..G/B

ผมก็มีสมองDm ผม C  ก็คนเG/BหมือนกันA

พูดกับผมดีดีก็ยอม

INSTRU : Dm|Dm|Dm|Dm ( 2 Times )

ใครDmมาสั่งการ เป็นเผด็จการ

มันไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่       C

คุณDmจะควบคุม ผมไม่ยอมนะ

ผมประชาธิปไตย       C

ใครDmคือผู้นำ ใครคือผู้ตาม

คงจะต้องถกกันใหม่       C

เราDmก็เท่ากัน คนน่ะเท่ากัน

เราต้องก้าวพร้อมกันไป       C

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Dm ( 10 Times )

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Dm|Dm|Dm|Dm ( 2 Times )

พูดดีดีก็ยอม ก็ผมมันไม่ใช่วัว

และผมก็ไม่ใช่ควาย พูดดีดีก็ยอม

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ผมไม่ใช่วัว - Fly


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง