คอร์ดเพลง Smells Like Teen Spirit
Nirvana

คอร์ดเพลง Smells Like Teen Spirit - Nirvana


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง Smells Like Teen Spirit จากศิลปิน Nirvana เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

Smells Like Teen Spirit

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : F#m  B|AD ( 6 Times )

LoF#mad up Bon guns,A bringD your friendsF#m

It's funB to loseA and toD pretendF#m

She's oveBr boredA and selfD assuredF#m

Oh no,B I knowA a dirtyD word


* F#mHello, Bhello,A hello,D how lowF#m

Hello,B helloA, hell,D, how lowF#m

Hello,B hello,A hello,D how lowF#m

Hellow,B hello,A hello! D


** With the lighF#mts out, it'sB less dangerAous

HereD we areF#m now, enBtertain Aus

I fDeel stupidF#m andB contagAious

HereD we areF#m now, enBtertain Aus

A DmulatF#mto  AnB albinoA

A DmosquiF#mto  MBy libiAdo.. YeahD

INSTRU : F#m  G|C#BA ( 2 Times)

F#m  B|AD ( 2 Times )

I'mF#m worseB at whatA  I dDo best  F#m

And forB this giftA I feelD blessedF#m

Our littleB groupA has alwayDs beenF#m

And alwaBys willA untilD the end

( REPEAT * , ** )

INSTRU : F#m  G|C#BA ( 2 Times)

F#m  B|AD ( 6 Times )

AF#mnd I fBorgetA just whyD I tasteF#m

Oh yeah,B I guessA it makesD me smileF#m

I foundB it hard,A it's hard Dto findF#m

Oh well,B whateveAr, neverD mind

( REPEAT * ,** )

INSTRU : F#m  B|AD ( 4 Times )

F#mรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงSmells Like Teen Spirit

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564