Original Key

รู้แค่ฉัน รักเธอ

Original Key

INTRO : G|Em|CBm|C

เหมือนGแสงดวงจันทร์ในคืนที่ฉันDอ้างว้าง

เหมือนEmแสงตะวันที่คอยส่องทางBmให้ใจ

เหมือนCสายลมเย็นที่ทำให้ความGร้อนคลายEm

ทุกครั้งAmที่อยู่กับเธอ D


* เหมือGนยิ้มเธอทำให้ใจของฉันDนั้นยิ้มตาม

เหมือEmนฟ้าสีครามจะงามกว่าเดิมBmเมื่อเจอ

เหมือCนที่วางใจคือภายในอ้อมGแขนเธอ Em

เสมอAmและเสมDอไป  G


** เธอAmเป็นดั่งลมBmหายใจ ของCฉันทุกนาGที

ไม่ว่Amาเจอเรื่องราวBmร้ายดี เธอCคือกำลังใจ


*** คนที่ใช่ Gคนสำคัญ D

ทำให้คืนCวันนั้นมีความหมายG

เธอไม่ใช่ Emใครก็ได้ D

แต่เป็นทั้งCดวงใจของฉันD

ต่อให้ทั้งโลกG ไม่เข้าใจ D

ใครจะคิดEm ว่ายังไง Dไม่สำคัญ C

รู้แค่ฉันD.. รักเธอG..

INSTRU : GBm|CD ( 2 Times )

ถึงGรักของเราไม่เคยมีคำDว่าง่ายดาย

ถึงEmแม้อะไรไม่เป็นดั่งใจก็Bmตาม

ฉันCรู้ว่าโลกยังมีสิ่งหนึ่งG งดงาม Em

และฉันAmเรียกมันว่าเธอD

( ซ้ำ * , ** , *** )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564