Original Key


คอร์ดเพลง แผนสิไป จากศิลปิน เต๊ะ ตระกูลตอ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

แผนสิไป

Original Key

การจากไปน้Cองเตรียมไว้ทุEmกสถานการAmณ์

บ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังEm..

น้องพร้อมสิย่างDmออกจากชีวิตอ้ายไป G

ฮักน้อยกะส่ำCเก่า ฮักหลายกะส่ำEmเก่า

กะคนเฮาเลือกสิไป Amล๊อคโซ่มัดโตเจ้าไว้ Dm

สิเGฮ็ดจั่งไดกะรั้งไว้บ่อCยู่

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงแผนสิไป

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564