Advertisements

คอร์ดเพลง แผนสิไป

การจากไปน้Cองเตรียมไว้ทุEmกสถานการAmณ์

บ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังEm..

น้องพร้อมสิย่างDmออกจากชีวิตอ้ายไป G

ฮักน้อยกะส่ำCเก่า ฮักหลายกะส่ำEmเก่า

กะคนเฮาเลือกสิไป Amล๊อคโซ่มัดโตเจ้าไว้ Dm

สิเGฮ็ดจั่งไดกะรั้งไว้บ่อCยู่

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง