Advertisements

คอร์ดเพลง ฉันคิดถึงเธอ

INTRO : C#maj7          |G#|C#maj7          |G#

ไม่ใช่เธC#maj7อคนเดียวที่รอฉัน แต่ฉันG#ก็รอเธอเหมือนกัน

ไม่ใช่ตรงนั้C#maj7นที่เดียวที่เงียบงัน ตรงนี้ก็G#เหงาจับใจ

ฉันC#maj7คิดถึงคืนวันเก่าๆ ที่เราCmมองตาที่เราFmชิดใกล้

ไม่ใช่เธอBbmคนเดียวที่เหงาCmใจ

ใจฉันC#mก็คิดถึงเธอE เหมือนกันG#       A


ไม่ใช่เธDmaj7อคนเดียวที่รอฉัน แต่ฉัAsus2นก็รอเธอเหมือนกัน

ไม่ใช่ตรงนั้Dmaj7นที่เดียวที่เงียบงัน ตรงนี้Asus2ก็เหงาจับใจ

ฉันDmaj7คิดถึงคืนวันเก่าๆ ที่เราC#mมองตาที่เราF#mชิดใกล้

ไม่ใช่เธอBmคนเดียวที่เหงาC#mใจ

ใจฉันDmก็คิดถึงเธอE เหมือนAsus2กัน

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง