Original Key

ขอบคุณ

Original Key

INTRO : E|A|E|A

คนEเราแต่ละคนไAม่เหมือนกัน

มีคEวามฝันที่ต่าง.A.

ชีวิตEมันเป็นอะไรที่เกินAกว่า

จะเข้าEใจ..       A


ตัวฉันEก็เป็นแค่คนที่ธรรมAดา

ที่ฟ้าEนำทางให้ฉันได้พบAเธอ

ดั่งฝันEเธอเป็นอะไรที่สวยAงาม

เหลือเกินE..       A


* จากวันนั้นC#m ที่ชีวิตฉันมันดูมืAดมน

สับสนC#mทุรนทุราย ไม่เจอAทางออก

แล้วเธอF#mก็เดินเข้ามา

เปรียบดั่งแสงG#mนำทางให้ฉันได้หลุดพ้นA       B


** ขอบคุณกับความรักE.. ที่เธอAให้มา

ให้กับคนC#mที่ธรรมดา ที่เคยช้ำAใจ

ต่อจากนี้จEะคอยดูแล จะไม่ทำAให้เสียใจ

จะอยู่เF#mคียงข้างเธG#m

จะคอยAจับมือเธอเดินBตลอดไป

INSTRU : E|A|E|B ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : E|A

จะอยู่เF#mคียงข้างเธอG#m

จากวันAนี้..  ตAmลอดไป Eคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564