Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง กินข้าวบ่ลำ กลืนน้ำบ่ลง

INTRO : Bm|Bm|Bm|D

Em|Em|DF#m |Bm

* กินAข้าวก็ บ่ลำBm กลืนDน้ำก็ บ่ลง

คอEmแห้งเหือดเป็นผง

กลืAนลง Bmเหมือนเม็ดกรวดAเม็ดทรายD

INSTRU : Em|Bm

คำAฮักและคิดถึงBm ยังซึ้Dงซ่านทรวงใน

คุณEmบอกฮักจริงใจ๋ แล้วใยด่Aวนตัดสัมพันธ์Bm

INSTRU : D|Bm

น้ำน่านBm.. ปิง A วัง  Bm

ยังบ่แห้งDบ่เหือดAฉันใด Bm

คุณBmจากฮัAก ฮักข้าเจ้าไป Bm

จนตายฉันนั่นD

คุณBm อู้ จ้Aาดม่วนD แล้วใยมาด่วนลืมกั๋นEm

ข้าเจ้าDยังจ๋ำมั่น เฮ่งนับBmทั้งวันก่อนเก่า       A

INSTRU : Bm|Bm

คุณAอู้เล่นบ่ดายBm หรือว่Dาหน่ายแล้วเจ้าBm

จึงDทิ้งฮื้อข้าเจ้า กินAข้าวกลืนน้ำบ่ลBm

( ซ้ำ * , * , * ) Till End

เนื้อเพลง กินข้าวบ่ลำ กลืนน้ำบ่ลง
INTRO

* กินข้าวก็ บ่ลำ กลืนน้ำก็ บ่ลง
คอแห้งเหือดเป็นผง
กลืนลง เหมือนเม็ดกรวดเม็ดทราย
INSTRU
คำฮักและคิดถึง ยังซึ้งซ่านทรวงใน
คุณบอกฮักจริงใจ๋ แล้วใยด่วนตัดสัมพันธ์
INSTRU
น้ำน่าน.. ปิง วัง 
ยังบ่แห้งบ่เหือดฉันใด
คุณจากฮัก ฮักข้าเจ้าไป
จนตายฉันนั่น
คุณ อู้ จ้าดม่วน แล้วใยมาด่วนลืมกั๋น
ข้าเจ้ายังจ๋ำมั่น เฮ่งนับทั้งวันก่อนเก่า       
INSTRU
คุณอู้เล่นบ่ดาย หรือว่าหน่ายแล้วเจ้า
จึงทิ้งฮื้อข้าเจ้า กินข้าวกลืนน้ำบ่ลง
( ซ้ำ * , * , * ) Till End

Comments คอร์ด กินข้าวบ่ลำ กลืนน้ำบ่ลง - น้ำค้าง เวียงพิงค์คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!