Advertisements

คอร์ดเพลง กินข้าวบ่ลำ กลืนน้ำบ่ลง

เลื่อนจอ

INTRO : Bm|Bm|Bm|D

Em|Em|DF#m |Bm

* กินAข้าวก็ บ่ลำBm กลืนDน้ำก็ บ่ลง

คอEmแห้งเหือดเป็นผง

กลืAนลง Bmเหมือนเม็ดกรวดAเม็ดทรายD

INSTRU : Em|Bm

คำAฮักและคิดถึงBm ยังซึ้Dงซ่านทรวงใน

คุณEmบอกฮักจริงใจ๋ แล้วใยด่Aวนตัดสัมพันธ์Bm

INSTRU : D|Bm

น้ำน่านBm.. ปิง A วัง  Bm

ยังบ่แห้งDบ่เหือดAฉันใด Bm

คุณBmจากฮัAก ฮักข้าเจ้าไป Bm

จนตายฉันนั่นD

คุณBm อู้ จ้Aาดม่วนD แล้วใยมาด่วนลืมกั๋นEm

ข้าเจ้าDยังจ๋ำมั่น เฮ่งนับBmทั้งวันก่อนเก่า       A

INSTRU : Bm|Bm

คุณAอู้เล่นบ่ดายBm หรือว่Dาหน่ายแล้วเจ้าBm

จึงDทิ้งฮื้อข้าเจ้า กินAข้าวกลืนน้ำบ่ลBm

( ซ้ำ * , * , * ) Till End

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง กินข้าวบ่ลำ กลืนน้ำบ่ลง - น้ำค้าง เวียงพิงค์คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง