Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง หนึ่งนาที

INTRO : CG/B |AmG

หนึ่งCนาที เพิ่งG/Bได้รู้มีค่าAmเท่าไหร่       G

ก็ในนFาทีที่เธอEmจะไป บอกเลยDm7ว่าใจมันหายG

กี่หมื่นCนาที ที่เG/Bคยมีเธอนั้นAmข้างกาย       G

ไม่เคยซึ้งในคFวามหมาย รู้Emค่าก็วันDm7ที่เธอต้องลาG


* มองเข็มFนาฬิกาFmแล้วมองหน้าCเธอ อีG/Bก ครั้ง  Am

ทำไมเFวลามันเดินEmไปเร็วอย่างนี้..Dm7          G


** อยากCกอดเธอได้หG/Bรือเปล่า

อยากDm7กอดจนถึงFวินาทีสุดDm7ท้าย

บันทึกGลงในหัวใจ ให้Cเสี้ยวนาทีนี้G/B

บอกDm7เธอให้รู้ว่Fารักเธอเท่าDm7ไหร่

แทนคำว่าฉันGขอโทษด้วยน้ำ(C)ตา

INSTRU : CG/B |AmG

หนึ่งCนาทีจะซึมG/Bซับไว้ ทุกAmๆ ไออุ่น G

เพิ่มความFทรงจำดีๆEm ครู่นึง คงทำDm7ได้เพียงเท่านี้ G

ให้เCวลาที่เหลือG/Bน้อย ตอกย้ำAmลงไป       G

ว่าวันนั้นโง่แFค่ไหน ที่Emไม่รู้จักDm7รักษาให้ดี G

( ซ้ำ * , ** )

ฉันBbรู้ตัวช้าเกินไป ใช่ไหมFว่าเธอนั้นมีค่า

เวลBbาไม่ย้อนคืนมา อีกแล้วG..

( ซ้ำ ** )

INSTRU : CG/B |AmG|C

เนื้อเพลง หนึ่งนาที
INTRO
หนึ่งนาที เพิ่งได้รู้มีค่าเท่าไหร่       
ก็ในนาทีที่เธอจะไป บอกเลยว่าใจมันหาย
กี่หมื่นนาที ที่เคยมีเธอนั้นข้างกาย       
ไม่เคยซึ้งในความหมาย รู้ค่าก็วันที่เธอต้องลา

* มองเข็มนาฬิกาแล้วมองหน้าเธอ อีก ครั้ง 
ทำไมเวลามันเดินไปเร็วอย่างนี้..          


** อยากกอดเธอได้หรือเปล่า
อยากกอดจนถึงวินาทีสุดท้าย
บันทึกลงในหัวใจ ให้เสี้ยวนาทีนี้
บอกเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่าไหร่
แทนคำว่าฉันขอโทษด้วยน้ำตา
INSTRU
หนึ่งนาทีจะซึมซับไว้ ทุกๆ ไออุ่น
เพิ่มความทรงจำดีๆ ครู่นึง คงทำได้เพียงเท่านี้
ให้เวลาที่เหลือน้อย ตอกย้ำลงไป       
ว่าวันนั้นโง่แค่ไหน ที่ไม่รู้จักรักษาให้ดี
( ซ้ำ * , ** )
ฉันรู้ตัวช้าเกินไป ใช่ไหมว่าเธอนั้นมีค่า
เวลาไม่ย้อนคืนมา อีกแล้ว..
( ซ้ำ ** )
INSTRU

Comments คอร์ด หนึ่งนาที - ดิว อรุณพงศ์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!