Advertisements

คอร์ดเพลง หนึ่งนาที

เลื่อนจอ

INTRO : CG/B |AmG

หนึ่งCนาที เพิ่งG/Bได้รู้มีค่าAmเท่าไหร่       G

ก็ในนFาทีที่เธอEmจะไป บอกเลยDm7ว่าใจมันหายG

กี่หมื่นCนาที ที่เG/Bคยมีเธอนั้นAmข้างกาย       G

ไม่เคยซึ้งในคFวามหมาย รู้Emค่าก็วันDm7ที่เธอต้องลาG


* มองเข็มFนาฬิกาFmแล้วมองหน้าCเธอ อีG/Bก ครั้ง  Am

ทำไมเFวลามันเดินEmไปเร็วอย่างนี้..Dm7          G


** อยากCกอดเธอได้หG/Bรือเปล่า

อยากDm7กอดจนถึงFวินาทีสุดDm7ท้าย

บันทึกGลงในหัวใจ ให้Cเสี้ยวนาทีนี้G/B

บอกDm7เธอให้รู้ว่Fารักเธอเท่าDm7ไหร่

แทนคำว่าฉันGขอโทษด้วยน้ำ(C)ตา

INSTRU : CG/B |AmG

หนึ่งCนาทีจะซึมG/Bซับไว้ ทุกAmๆ ไออุ่น G

เพิ่มความFทรงจำดีๆEm ครู่นึง คงทำDm7ได้เพียงเท่านี้ G

ให้เCวลาที่เหลือG/Bน้อย ตอกย้ำAmลงไป       G

ว่าวันนั้นโง่แFค่ไหน ที่Emไม่รู้จักDm7รักษาให้ดี G

( ซ้ำ * , ** )

ฉันBbรู้ตัวช้าเกินไป ใช่ไหมFว่าเธอนั้นมีค่า

เวลBbาไม่ย้อนคืนมา อีกแล้วG..

( ซ้ำ ** )

INSTRU : CG/B |AmG|C

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง หนึ่งนาที - ดิว อรุณพงศ์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง