คอร์ดเพลง แมงเม่า
D Gerrard

คอร์ดเพลง แมงเม่า - D Gerrard


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

แมงเม่า

Original Key

รู้ดี.Bm7.       รู้ดีC#m7..  Yeah  รู้ดีF#m7.. Ah รู้ดี

รู้ดี.Bm7.       รู้ดีC#m7..  Yeah  รู้ดีF#m7.. Ah รู้ดี


รู้Bm7ดีว่าฉันC#m7ไม่มีทางขอF#m7ให้เธอกลับมาหา

จบBm7เกมเพราะฉัC#m7นไม่มีเท่าF#m7เขา

รู้ตัBm7วว่าฉันมันC#m7แค่บนพื้นF#m7

แต่เขาอยู่บนฟ้ากับเธอBm7 ผิดเองที่รัC#m7กคนมีเจ้าF#m7ของ


รู้Bm7ตัวว่าฉันC#m7มันเลว แต่ขอF#m7ลองดูจะได้ไหม

ให้ฉันBm7พิสูจน์ความรักC#m7ที่มีแด่เธอ F#m7


* Cuz I don't knowBm7 what should I do

to get insideC#m7 of your mind

Even thereF#m7 is him and you

but you're the one of a kind

and Baby GirlBm7 you got no clue

Reason WhyC#m7 am I blind

Cuz you so brighF#m7t You shine at night

You make me Wanna just Fight

For YoBm7u.. WanC#m7na just Fight

For YoF#m7u.. Wanna just Fight

For YoBm7u.. You.C#m7.

YouF#m7.. You You YoBm7u (haa!) C#m7

Wanna just FightF#m7 for You

You.. You YoBm7u (haa!) C#m7

Wanna just FighF#m7t for You

INSTRU : Bm7 |C#m7       |F#m7       |F#m7

( 2 Times )

เปรียบBm7เสมือนแมงเม่าที่บินเข้าไปในกองไฟ

ถึงF#m7เราอยู่ห่างกันแต่ดวงใจไม่เคยห่างไกล

หากBm7คุณเจ็บช้ำผมจะคอยC#m7อยู่ปลอบใจ

ปัจจุบันF#m7มันบอบช้ำก็หลบมาซบที่อกผมไง

แล้วคุณBm7ไม่ต้องห่วงผมจีบคุณC#m7ไม่ได้จีบเขา

เหมือนF#m7โดนตรึงด้วยบ่วงเป็นลิขิตให้ได้ปีนเสา

Fight for loveBm7 Fight for tears

นั่งจิบเบียC#m7ร์อยู่คนเดียว แต่ไม่เคยF#m7วิตกกังวล

กับการกระทำและการตัดสินใจ

INSTRU : Bm7 |C#m7       |F#m7       |F#m7

( 2 Times )

( ซ้ำ * )

** I WBm7anna Fight for You

I WC#m7anna Fight for You

JustF#m7 Wanna Fight I Wanna Fight

I Wanna Fight You

( ซ้ำ ** , ** , ** , ** ,** )

Till Endรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงแมงเม่า

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564