คอร์ดเพลง Remember Me (Dúo)
Miguel ft. Natalia

คอร์ดเพลง Remember Me (Dúo) - Miguel


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

Remember Me (Dúo)

Original Key

Remember meG

Though I haveEb to say goodbye

Remember meG

Don't let Fit make you cryB

For everEm if I'm far away

I holdF you in my heartG7

I singC a secret song to you

Each nightEb we are apartD


Remember meG

Though I haveEb to travel far

Remember meG

Each time you heaDmr a sad guitarG7

Know thatC I’m with you

The only wayB that I can be Em

Until Ebyou’re in my arms againD


Remember me G

Que nuestra canción no deje de latir

SolFo con tu amor yo puedo existir

(recuérdame) G

Que nuestra canción no deje de latir

SolFo con tu amor yo puedo existir


(recuérdameG)

Si en tu meEbnte vivo estoy

(recuérdameG)

Mis sueFños yo te doyB

Te llevo Emen mi corazon

Y te acFompañaré G7

UnidCos en nuestra canción

ContigEbo ahi estaré D


Recuérdame G

Si solEba crees estar

Recuérdame G

Y mi cantar Dmte irá a abrazarG7

Aun Cen la distancia

Nunca vayasB a olvidar Em

Que yo Ebcontigo siempre voy D7


Recuérdame G

If you close your eyes and let the music play

KeepF our love alive, I'll never fade away

If Gyou close your eyes and let the music play

KeepF our love alive, I'll never fade away

If Gyou close your eyes and let the music play

KeepF our love alive, I'll never fade away


Remember me G

For I wEbill soon be gone

Remember me G

And let the loveDm we have live on G7

And knowC that I'm with you

the only way Bthat I can be Em

So, until Ebyou're in my arms againD


Remember meG

Que nuestra canción no deje de latir

SoloF con tu amor yo puedo existir

(remember me) G

Que nuestra canción no deje de latir

SoloF con tu amor yo puedo existir

(remember me) G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564