คอร์ดเพลง ขีดเส้นใต้
กบ ทรงสิทธิ์

คอร์ดเพลง ขีดเส้นใต้ - กบ ทรงสิทธิ์คอร์ดเพลง ขีดเส้นใต้

ห้ามใจเท่าไหร่C หัวใจก็ยังEmไม่ฟัง

ยังหวังF ว่าเธอGจะสนใจ C

ทั้งๆที่เธอDm..      เEห็นเราไม่มี.Am. ความG หมายD/F#

แต่ไม่อาจDmตัดใจ ให้ลืมเธอลงG


เขียนลงกระดาษC เขียนลงไปหมดEmทุกอย่าง

ความหลังF ที่เธอGทำช้ำใจ C

ย้ำเตือนความจำDm..      ไEว้ตรงประโยค.Am. สุด Gท้าย D/F#

ขีดเส้นใต้เDmอาไว้.. Gว่าเธอไม่รักC


* เขียนEทุกอย่าง ไว้เตือนAmให้ใจมันจำ

ย้ำ.E. ข้อความสำคัญAm

ย้ำ.E. ไว้อ่าน สอนใจ.Am. ทุก Gวัน F

คง.Dm. พอทำใD7ห้ลืมเธอG


** แม้มันจะเจ็บC แม้มันจะทรมEmาน

และมันFจะทำเGราร้องไห้C

เพราะคือความจริงDm..      เEรื่องจริง ที่เจ็บAm.. ปวดG ใจ      D/F#

ขีดเส้นใต้เDmอาไว้ Gว่าเธอไม่รักC

INSTRU : C|Em|FG|C

DmE|AmGD/F#

Dm|GC|C

( ซ้ำ * , ** )

ขีดเDmอาไว้... ว่าGเธอไม่รัก.C..


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด