คอร์ดเพลง ไม่มีปัญหาอะไร
แมว จิรศักดิ์

คอร์ดเพลง ไม่มีปัญหาอะไร - แมว จิรศักดิ์คอร์ดเพลง ไม่มีปัญหาอะไร

INTRO : D ( 2 Times )

ถาBm7มว่าฉันGทำไมจะต้องDยอม

จะต้องยอมให้เธอBm7

หาเหตุผลGอะไรก็ไม่เDจอ

ถาBm7มว่าฉันGทำไมจะต้องDทน

กับบางคนที่คอยEm7เกเร


* คนAบางคนก็เอาBm7แต่ใจ

แต่คนGบางคนมันรักDเกินไป

ไม่เEm7ป็นไรชีวิตก็เป็นแบบนี้ A


** ไม่มีปัญหาDอะไร ก็มีแต่ใจใAห้เธอ

มีหน้าGที่รักเธBm7อ ฉันก็Gรักไป A

ไม่มีปัญหาDอะไร ถ้าหากวันใดที่Aเราต้องห่าง       A/C#

รักBm7ก็ยังอยู่ สวยAงามเหมือนอย่างเดิมG

(เสมAอไป)


ไม่รู้Bm7ว่าฉันทำไมจGะต้องDยอม

จะต้องยอมให้เธอ

แม้Bm7บางครั้งบGางคราวก็ไม่คDวร

รู้Bm7แค่ฉันมัGนใจไม่ค่อยDดี

หากว่าเธอต้องมีน้ำEm7ตา

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : GEm7 |Bm7  D/F#

GA|Bm7  A/C# DEm7

( ซ้ำ ** )

รักBm7ก็ยังอยู่ ฉันAยังมีแต่เธอ G       A

ที่หัวใจ

INSTRU : Bm7 A|Em11


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด