คอร์ดเพลง รถของเล่น จากศิลปิน เสือโคร่ง เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง รถของเล่น


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

พ่อDm7ครับ พ่อจําได้ไหม

ในวันG7ที่ผมยังเป็นเด็ก

BbกับรถคัCนเล็กคันโปรดFนั้น

สุขDm7ใจอยู่บนถนน ที่มีใG7นจินตนาการ

Bbแค่ไขลาCนและให้วิ่งFไป


จนDm7วันที่เห็นเพื่อนมีคัA7นใหม่

เป็นรถDm7ที่วิ่งไกล และเร็วG7กว่า

พ่อจําได้ไหมGm7ผมทําไงวันนั้น

เพื่อของAm7ที่ผมปรารถนา

ผมร้องBbmผมงอแงจนกว่าพ่อCตามใจ


มันแค่ทําDm7น้ำตาให้ไหล แค่ร้องAm7ไห้ดังดัง

เท่านั้นBbก็ได้ทุกอย่างCที่ต้องการ F

ได้มีรถDm7ของเล่นที่เหมือน กับเพื่อนAm7เขามีกัน

ก็รู้พ่Bbอทนไม่นานCที่เห็นผมเสียFใจ


ผ่านDm7มาก็เริ่มสงสัย

ว่าตัวG7กับใจนี้โตเกินวัยหรือเปล่า

นี่คืBbอเหงาหCรือใจมันใหญ่Fไป

พ่อDm7ครับ เขาว่าความรัก

นั้นมาG7เติมเต็มที่ว่างในใจ

อยBbากรู้มีCขายที่ไหนFหรือเปล่า


ก็เDm7มื่อได้เห็นเพื่อนเค้าA7รักกัน

อย่างนั้นDm7ผมควรจะ ยินดีใG7ห้

แต่ว่าปัญหาGm7เพราะว่าเธอคนนั้น

ผมรักAm7ของผมอยู่มากมาย

แล้วผมBbmต้องทํายังไงให้เขาทิ้งCกัน


มันต้องใช้น้ำDm7ตาแค่ไหนต้องร้องAm7ไห้กี่ครั้ง

ให้เขาBbและเธอทิ้งขว้างCความรักแล้วเลิกFลา

ให้เธอเห็นDm7ว่ารักของผม ให้เธอAm7ได้มากกว่า

ต้องใช้สัBbกกี่น้ําตาCให้เธอเห็นFใจ


ที่เBbคยบอกว่าให้รักAm7ใครไป

สุดท้ายGm7จะได้เหมือนกันC กลับคืนDm7มา

แต่เBbอาจริงๆ เหมือนมันAm7มีราคา  Dm7

ที่บางทีใGm7ห้ทั้งใจก็ไม่มีคAm7วามหมาย

ทุ่มเทใBbmห้เท่าไรเธอไม่ยอมCm7ขาย

แล้วผมC#ต้องทํายังไงพ่อช่วยผมEbที

บอกได้ไหม..


ว่ามันต้องใช้น้ำFm7ตาแค่ไหนต้องร้องCm7ไห้กี่ครั้ง

ให้เขาC#และเธอทิ้งขว้างEbความรักแล้วเลิกG#ลา

ให้เธอเห็นFm7ว่ารักของผม ให้เธอCm7ได้มากกว่า

ต้องใช้สัC#กกี่น้ําตาEbให้เธอเห็นG#ใจ


ว่ามันต้องใช้น้ำFm7ตาแค่ไหนต้องร้องCm7ไห้กี่ครั้ง

ให้เขาC#และเธอทิ้งขว้างEbความรักแล้วเลิกG#ลา

ให้เธอเห็นFm7ว่ารักของผม ให้เธอCm7ได้มากกว่า

ต้องใช้สัC#กกี่น้ําตาEbให้เธอเห็นG#ใจ

ต้องร้องC#จนหมดน้ำตาEbเธอคงไม่เห็นG#ใจ

สุดท้ายC#มันคือราคาEb..  ที่เG#ธอไม่สนใจ

YouTube video
เสือโคร่ง

เสือโคร่ง

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567