คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ
เน็ค นฤพล

คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ - เน็ค นฤพลคอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ

INTRO : A|F#m |D|E

A|F#m |DE|A

อ้ายF#mมักไปเที่ยวไส Eเจ้านั้นBmกะฮู้จักดี F#m

อ้ายF#mมีเสื้ออยู่จักEสี เจ้าฮู้สุAอย่าง

อ้ายF#mมักกินอันได๋.E. อ้ายC#mบ่มักกินหยังF#m

จำได้สุDอย่าง ปานว่าจดเอาไว้ A


* แต่เว้ามาBmแล้วกะเป็นตาเหลือใจ E

อยากผูกคอตายC#mกับความจริงมื้อนี้ F#m

เจ้าเป็นคนDที่ฮู้จักอ้ายดี แต่ว่าเจ้าBmบ่เคยฮู้ใจ E


** เจ้าบ่เคยฮู้ว่Aาอ้ายฮักแพงF#mเจ้าคัก

อ้ายถืกความฮักDรุกรานมาดนE

เจ้าบ่เคยF#mฮู้ว่าหัวใจขC#mองผู้ลังคน

จอบหลอยDแอบคึดไปไกลE

เจ้าบ่เคยAฮู้ว่าอ้ายยากหลายF#mยามตื่น

ตื่นขึ้นมาDกะฟ้าวคึดฮอดเจ้าก่อนE

เจ้าบ่เคยF#mฮู้ว่ามันยากหลายC#mยามสินอน

มันกอดแต่หมอนDที่เขียนซื่อเจ้าไว้ E

จักยามได๋ Dจักยามได๋ Eเจ้าจังสิฮู้ A


อ้ายF#mใส่เกิบเบอร์หยังE กะฮู้ปBmานเจ้าของใส่ F#m

อ้ายมักF#mฟุตบอลทีมได๋ Eเจ้ากะฮู้อAยู่

อ้ายF#mมักเพลงอิหยังE.. เจ้าC#mนั้นก็ยังฮู้ F#m

กะยังDงึดอยู่ เจ้าฮู้จักปานอ้ายA

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A|DE|A|DE|A

( ซ้ำ * , ** )

อุกอั่งหลายD จักยามได๋ Eเจ้าจังสิฮู้ A

INSTRU : Bm|EA|A


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด