คอร์ดเพลง กับคำว่าเพื่อน
ปู่จ๋านลองไมค์ PMC

คอร์ดเพลง กับคำว่าเพื่อน - ปู่จ๋านลองไมค์ PMCคอร์ดเพลง กับคำว่าเพื่อน

INTRO : AD|F#m E ( 4 Times )

** เพื่Aอเพื่อนDฉันก็เต็มที่นะ.. เF#mติมเต็มEกับคำว่าเพื่อนนะ

เพื่Aอเพื่อนDฉันก็เต็มที่นะ.. เF#mติมเต็มEกับคำว่าเพื่อนนะ

เพื่Aอเพื่อนDฉันก็เต็มที่นะ.. เF#mติมเต็มEกับคำว่าเพื่อนนะ

เพื่Aอเพื่อนDฉันก็เต็มที่นะ.. เF#mติมเต็มEคำว่า... เพื่อน


* ฉัน.A. ขอDเติมเต็ม F#mให้กับคำว่Eาเพื่อน

ดั่ง.A. ดาวDเติมเดือนF#mมองแล้วสุขใE

แบ่ง.A. ปันDรอยยิ้มF#mและความห่วงEใย

ยิ้มใAห้กันเอาไว้เDป็นกำลังใจเF#mติมเต็มEให้แก่ (กัน)

( ซ่ำ * )

มหาAตมะ คDานธี นั้นเคยกล่าวไว้อุF#mปโภคE

ว่า.. ทรัพAยากรที่มีนั้DนมันพอดีกัF#mบคนทั้งโลกE

แต่.. มันAไม่เคยพอเพียงDสำหรับบางคนF#mที่มีใจโลภE

และเพราะฉะนั้นAเรื่องการแบ่งปันD

มันจึงสำคัญF#mหละต้องทำกันโลกE


ฉันAจะมาขอแบ่งปันDเรื่องการขอบใจ F#n

ในวันที่มีน้ำEตา

ฉันAจะมาขอเติมเต็มDในวันที่เธอF#m

นั้นเจอะเจอEปัญหา

ฉันAจะขอแบ่งปันD ขอเติมขอเต็มF#m ฉันขอสัญEญา

ฉันAขอเติมเต็มDในห้องF#mที่แฟนเธอEยังไม่มา

( ซ้ำ * , ** , * , * )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด