คอร์ดเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
ไม้หมอน วชิรวิทย์

คอร์ดเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า - ไม้หมอน วชิรวิทย์คอร์ดเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

สัตว์Amป่าหลากหลายพันธ์ุ ล้วนแล้วนั้นFมีจิตใจ

หากินตามพงไพร Amมวลเมฆไม้คือเรือนชาน

หมู่Fชนคนหลายเผ่า พำนักเนาทั่วAmถิ่นฐาน

คนสัตว์ตลอดกาล โลกคือบ้านFอยู่ร่วมกัน       E7

INSTRU : Am |C|F|Am

วันAmหนึ่งฉันเดินเข้าป่าC ฉันเจอนกFตัวหนึ่ง

มันถามE7ฉันว่าจะไปไหนAm

ฉันจึงตอบC อยากไปให้ไกลF

ไกลเกินกว่าE7ที่ฉันเคยไป

INSTRU : Am|G|Am|E7

เมื่อAmเราปวดร้าวC จงเดินเข้าป่าF

อย่างน้อยGก็ไม่ต้องพบเจอ..


* คนCใจร้ายอย่างเธอG คนที่ไม่มีน้ำใจ Am

ไม่มีเยื่อFใยให้คนเคยรักกัน C

ใจร้ายอย่างเธอG ต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวAm

เผื่อเธอเหงาFขึ้นมาจะได้กลับมารักกัน (Am)


วันAmหนึ่งฉันเดินเข้าป่าC ฉันเจอเสือFตัวใหญ่

มันถามE7ฉันว่ากลัวบ้างไหมAm

ฉันจึงตอบCว่าไม่เท่าไร Fยังดีกว่าE7คนไร้หัวใจ

INSTRU : Am|G|Am|E7

เมื่อเราปวดร้าวC จงเดินเข้าป่าF

อย่างน้อยAmก็ไม่ต้องพบเจอ..

(  ซ้ำ * )

คนC..  ใจร้าย..E7       Am       F

คนC..  ใจร้าย.. E7

ไม่มีเยื่อFใยให้คนเคยรักกัน Am


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด