คอร์ดเพลง ระเบิดเถิดเทิง ซอยข้าใครอย่าแตะ
สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ระเบิดเถิดเทิง ซอยข้าใครอย่าแตะ - สิงโต นำโชคคอร์ดเพลง ระเบิดเถิดเทิง ซอยข้าใครอย่าแตะ

INTRO : B|B|E|F# ( 2 Times )

รักBแล้วรัก รักเลย ไม่เคยEเปลี่ยน

(ระเบิดF#เถิดเทิง)

รักBแล้วรักไม่แวะเวียน ไปรักคนEอื่น

(เตลิดF#เปิดเปิง)

รักG#mแล้วไม่สนเวลา รักC#7แล้วไม่สนวันคืน

รักBนี้รักยั่งยืนF# รักแล้วไม่เคยEเปลี่ยน


รู้แBล้วรู้ รู้เลย รู้เลยไม่ต้องEบอก

(ระเบิดF#เถิดเทิง)

รู้ว่Bาไม่มีช้ำชอกเลย ทุกวันEคืน

(เตลิดF#เปิดเปิง)

รู้แG#mล้วว่าฉันคอยเธอ รู้แC#7ล้วอย่าเผลอเป็นอื่น

รักBนี้รักยั่งยืนF# รักแล้วไม่เคยเEปลี่ยน       F#


ใครเขาจะบอกว่าEโม้ ใครF#เขาจะร้องว่า Bโอ้โห

ฉันF#ก็จะร้องว่าG#m7 โย่ โย่ ว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนF#ใจ

อดนอนกันจนตาEโหล นั่งF#คุยกันจนยอมBผอมโซ

ฉันF#ก็จะร้องว่าG#m7 โอ้ โน ว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนF#เลย

รักนี้ไม่เคยเปลี่ยน       B


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด