คอร์ดเพลง ถนนแปลกแยก
มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง ถนนแปลกแยก - มาลีฮวนน่า


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ถนนแปลกแยก

Original Key

INTRO : A|EF#m |F#m A|E|F#m |E

บนAถนน ที่ทอดทางE ว่างเปล่าF#m

เดินAเดียวดายE เหน็บหนาว ว้าเหว่ F#m

ทุกข์Aหนักทับถม หนักจนE น้ำตาล้นปรี่ F#m

มองDหาเพื่อนคืนนี้ Eไม่มีสักคน


มองAเห็นถนน สายทางE ที่เปลี่ยนF#mแปลง

ต่างAคนแสดงE ไปตาม เวลาF#m

ต่างAหวังได้ชิด ดั่งที่คิดE ไขว่คว้าF#m

จากDที่ใจศรัทธาE ยิ่งหา ต่างห่างDทางจริงA


* อยากF#mพักเมื่อท้อD นิ่งรอB7อย่างคนสิ้นหวัง

ฝั่งDฝันฉันยังE เลือนลางห่างเหินA

เพียงตัวตนD เกิดสับสนEเหมือนคนอ่อนแอ Aมากไป F#m

จะDเป็นอยู่อย่างไร Eสังคมเลวร้าย

โลกนี้วุ่นวาย มากมายเพียงนี้ F#m

INTRU : A|EF#m |F#m A|E

F#m |A|EF#m |DE|EA

( ซ้ำ * )

แลบAนถนน ผู้คนE จึงขันแF#mข่ง

ต่างAคนแสดงE ให้ระแวง ต่อกัน F#m

ต่างAหวังพิชิต ดั่งดีเด่นE มันต้องเป็นของฉันF#m

ไม่เDหลือการแบ่งปันE จนเป็นสันดาน ของคนA

อยู่บนถนน สายทางE ชีวิตหF#mม่น

เบื่อAหน่ายผู้คนE ตัวตน คนเช่นไร F#m

ซ่อนAเร้นปิดบัง จนบางครั้งE อยู่อย่างอ่อนไหวF#m

ปล่อยDตัณหาพาใจ EพาไปถึงไหนกันA

INSTRU : F#m D|B7|DE|A

DE|AF#m |DE|E|F#mคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564