Original Key

คนเลว

Original Key

INTRO : A|Asus4          ( 2 Times )

หลับAตาเถิดหลับฝัAsus4น ให้ฝันนั้นลอยไป A

ลอยไปสู่โค้งฝันAsus4 ขอฝันถึงความดี A

แค่นี้และแค่นั้นAsus4 ชีวิตฉันทุกวันE แค่ฝันที่มี A


* หมุนไปเถิดโลกเอ๋ยF#m หมุนเลยหมุนผ่านไป A

ทิ้งไว้เถิดคนนี้ Dคนดีเป็นไม่ได้ A

ฝันใฝ่เอาเท่านี้ Dเท่านี้แหละคนดี Eที่ฉันเป็น A


** อย่าหวังจากฉันเลยF#m เถิดคนดี A

ก็ฉันมันเท่านี้ Dที่ฉันมี Eความเลว A

ชีวิตอันห่าเหวD สังคมแห่งคนเลวE ที่ฉันเป็น A

INSTRU : A|Asus4          ( 4 Times ) E|A

( ซ้ำ * , ** )

หลับตาเถิดหลับฝันD หลับฝันถึงความดี A

ทิ้งไว้เถิดแค่นี้ Dคนดีเป็นไม่ได้ A

ชีวิตที่ห่าเหวD สังคมแห่งคนเลวE ที่ฉันเป็นA

หลับฝันถึงความดี AหลับฝันAsus4ถึงความดี A

หลับฝันAsus4ถึงความดี AหลับฝันAsus4ถึงความดี A

หลับฝันAsus4ถึงความดี AหลับฝันAsus4ถึงความดี Aคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564