tattoo colour pop dad

คอร์ดเพลง
เผลอไป Tattoo Colour

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
AA Font :

INTRO : Amaj7|Amaj7|G#m7|G#m7

( 2 Times )

ดึกแล้วF#m7เราก็ยังไม่กลับ นอนเราก็นอนไม่หลับ

เกือบG#m7จะเวลาเช้า ในคืC#9นที่เหน็บหนาว

คุยF#m7กันถึงเรื่องเก่าๆ

วันB9ที่เราไม่เหลือใคG#m7ร           C#9


เย็นF#m7มือคล้ายๆ มันสั่น มองเธอแล้วใจยังหวั่น

กอดG#m7ซักทีได้ไหม แต่C#9ก็ข่มใจไว้

ความF#m7จริงฉันคงไม่กล้า

ปล่อยB9ให้มันผ่านพ้นไปF#m7.. โนววววC#9


* และAmaj7ช่วงเวลา ไม่รู้อะไร

ที่G#m7มากดดันให้ฉันได้

เฉลยF#m7ในใจไม่กล้าจะเอ่ย

ให้ฉันBได้พูดไปอย่างนั้น


** ว่าฉันนั้นรักEmaj7เธอ ก็ปากG#m7มันเผลอไป

ในC#mเวลาที่สองC#7เราอ่อนไหว

ได้F#m7ตัดสินใจB9พูดคำว่ารัG#m7ก ฮ่า ฮา..C#9

และฉันไม่รู้F#m7ตัว ได้แต่ยB9อมรับมัน

เก็บG#m7คำบางคำซ่อนไว้C#9 ว่าใจฉัน

นั้นรักF#m7เธอ ฉันเB9ผลอ ออกไป

INTRO : Amaj7|Amaj7|G#m7|G#m7

( 2 Times )

ต่อให้มองF#m7เธอเท่าไหร่ไม่เบื่อ

คุยกันเหมือนเราเป็นเพื่อน

กอดG#m7ซักทีได้ไหม แต่C#9ก็ข่มใจไว้

เอาF#m7จริงๆ ฉันคงไม่กล้า

ปล่อB9ยให้มันผ่านไG#m7ป.. โนวว C#9


* และAmaj7ช่วงเวลา ไม่รู้อะไร

ที่G#m7มากดดันให้ฉันได้

เฉลยF#m7ในใจไม่กล้าจะเอ่ย

ให้ฉันBได้พูดไปอย่างนั้น


** ว่าฉันนั้นรักEmaj7เธอ ก็ปากG#m7มันเผลอไป

ในC#mเวลาที่สองC#7เราอ่อนไหว

ได้F#m7ตัดสินใจB9พูดคำว่ารัG#m7ก ฮ่า ฮา..C#9

และฉันไม่รู้F#m7ตัว ได้แต่ยB9อมรับมัน

เก็บG#m7คำบางคำซ่อนไว้C#9 ว่าใจฉัน

นั้นรักF#m7เธอ ฉันเB9ผลอ ออกไป

INSTRU :

Amaj7|Amaj7|G#m7|G#m7|E

Amaj7|G#m7Gm7|F#m7|Eamj7

Amaj7|Amaj7|G#m7Gm7|F#m7|B

เพราะฉันนั้นรักC#m7เธอ ทั้งหมดG#m7ทั้งหัวใจ

หากC#m7เพียงเธอลองฉันพร้อมC#7จะเปลี่ยนไป

มาF#m7เปลี่ยนหัวใจด้B9วยคำว่ารัG#m7ก.. ฮ่า ฮา..C#9

และฉันก็รู้ตัF#m7ว หากเธอB9ยอมรับมัน

เปลี่ยG#m7นวันดีดีที่มีใC#9ห้แก่กัน

เพราะรักF#m7เธอ และฉัB9นก็เผลออีกครั้G#m7ง.. ฮ่า ฮา..C#9

ฉันรักF#m7เธอ ฉันเB9ผลอออกไป

INSTRU : Amaj7|Amaj7|G#m7|G#m7

( 2 Times ) E

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566