คอร์ดเพลง อยากรู้…เสมอมา
Tattoo Colour

คอร์ดเพลง อยากรู้…เสมอมา - Tattoo Colour


คอร์ดเพลง อยากรู้…เสมอมา

INTRO : Emaj7       |B9 ( 4 Times )

อยากรู้Emaj7 ที่ผ่านมาC#m7  สิ่งที่ฉันF#m7 ไม่เข้าใจ  B9

ก็อยากรู้Emaj7 ช่วยฉันทีC#m7 สิ่งเหล่านี้F#m7 คืออะไร  B9

เหตุใดจากคนG#m7ที่รักแต่ฉัน เปลี่ยนไปC#7ไม่รักกันนั้น

อยากรู้F#m7.. อยากรู้Am7 ว่าเพราะอะไรEmaj7            B9


ความรักEmaj7 จากเดิมC#m7 บอกจะรักF#m7 ตลอดไป  B9

และอีกคำEmaj7  สัญญาC#m7และไม่นานF#m7ก็จากไป  B9

เหตุใดจากคนG#m7มีความใฝ่ฝัน เปลี่ยนไปC#7ไม่รักกันนั้น

อยากรู้F#m7.. อยากรู้Am7 ว่าเพราะอะไรEmaj7            B9


* อาจC#m7เป็นเพียงลม ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาG#m7ต่าง ๆ

เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าF#m7สว่าง

สิ่งที่เห็นAm7เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม

แต่คC#m7วามเป็นจริงไม่มีคำปลอบหัวใจ G#m7ใด ๆ

ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นF#m7ลงไป เป็นเช่นนั้นAm7เอง เสมอมา

INSTRU : Emaj7       |B9 ( 2 Times )

** อยากรู้Emaj7 ที่ผ่านมาC#m7 จะผ่านพ้นF#m7 ไปอย่างไร  B9

ไม่อยากท้Emaj7อ  ทรมานC#m7 อยู่อย่างนี้F#m7 อีกต่อไป  B9

แค่อยากจะลืมG#m7ทุกความเจ็บช้ำ อยากลืมC#7ภาพเธอคนนั้น

อยากF#m7รู้.. อยากรู้Am7ต้องทำยังไง

INSTRU : C#m |C#m |A|A|E|E|B|B

( ซ้ำ * )

INSTRU : Emaj7       |B9

( ซ้ำ * )

INSTRU : C#m |C#m |A|A|E|E|B|B

Emaj7       |B9 ( 2 Times ) Emaj7