Advertisements

คอร์ดเพลง เปาบุ้นจิ้นกับคนตัดไม้

INTRO : Bm ( 4 Times )

* ไม้ Bmคนตัดไม้ คนตัดG

ใครคนตัดไม้ Aคนตัดไม้ Bmคนตัดไม้ คนตัดG

ใครคนตัดไม้ Aคนตัดไม้ Bmคนตัดไม้ คนตัดG

ใครคนตัดไม้ Aคนตัดไม้ Bmคนตัดไม้ คนตัด G

ใครคนตัดไม้ Aคนตัดไม้

INSTRU : Bm|Bm|Bm|BmGA

เมื่อBmคนตัดไม้ได้อำนาจป่า

เครื่องเลื่อยไฟฟ้าถึงเวลาAงาน

เมื่อBmคนตัดไม้ได้เป็นรัฐบาล

ผมGคิด ผมAค้าน ผมDท้วง ผมF#7เถียง

กระผมไม่ไว้วางใจ

INSTRU : Bm|GA ( 2 Times ) Bm|Bm

(ป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวม จึงเป็นการบังควร

ที่จะให้ใครถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว )

เมื่อBmคนตัดไม้มีอำนาจล้น

ไม้มีสิทธิ์โดนโค่นออกจากAป่า

ทั้งBmขุดแร่ตัดถนนต้นยูคา

เขื่อนGไฟ สวนAป่า รีสDอร์ท สนามF#7กอล์ฟ

แล้วป่าจะเหลืออะไร

INSTRU : Bm|Bm|Bm|BmGA|

Bm|Bm|BmA|BmA|G|A

( 13 กันยายน พุทธศกราช 2537 คนะขันทีได้มีมติ

ให้โอนอำนาจการตัดสินใจ ใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์

มาให้ขันทีเกษตรแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนควรจะได้รับฟังเอาไว้ )

ฉันDขอความเป็นธรรมAให้กับแผ่นดิน

ขอDท่านเปาบุ้นจิ้นBmช่วยพิพากษา

ว่าDกรรมคือเครื่องส่อGเจตนา

จงDให้รัฐสภาAแถลงไข..D


แล้วDไต่สวนต่อสาAธารณะ

ให้ฟัDงเสียงปวงประชาBmชนส่วนใหญ่

แปรDญัตติเร่งด่วนGในเร็วไว

ก่อนDจะสายเกินไป Aไม่ทันคนตัดไม้ D

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : Bm|Bm|Bm|BmGA

Bm|Bm|BmA|BmA|G|A

( 2 Times )

( ซ้ำ * , * ) Till End

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง