คอร์ดเพลง กอทูเล
คาราบาว

คอร์ดเพลง กอทูเล - คาราบาวคอร์ดเพลง กอทูเล

INTRO : Dm|F|Gm|Dm ( 4 Times )

* กะเหรี่ยง กระหร่าง กะเหรี่ยง

กระหร่างกะเหรี่ยง กระหร่าง กะเหรี่ยง

กะเหรี่ยง กระหร่าง กะเหรี่ยง

กระหร่างกะเหรี่ยง กระหร่าง กะเหรี่ยง


เขาอยู่ตรงนั้นมานานDm (ตรงนั้น ตรงนั้นมานาน)

เขาอยู่ที่นั่นมานาน (ที่นั่น ที่นั่นมานาน)

เขาอยู่ตรงนั้นมาจนGmสองพันAmปีผ่านไป Bb

ณ ลุ่มแม่สาC7ละวินDm ที่อยู่ ที่กินC7 ที่ตายF

(ที่อยู่ ที่กินGm) ที่กินC7 ที่ตายDm(ที่อยู่ Fที่กิน)Gm

ที่กินC7 ที่ตายDm (ที่อยู่ Fที่กินGm) ที่กินC7 ที่ตายDm

( ซ้ำ * )

เป็นเผ่ามนุษย์เดิมDmๆ (ตรงนั่น ที่นั่นมานาน)

เป็นเผ่ามนุษย์ดีๆ (ที่นั่น ที่นั่นมานาน)

เป็นเผ่ามนุษย์จนGmๆ ซื่อAmๆและจริงใจ Bb

ณ ลุ่มแม่สาC7ละวินDm แผ่นดินของกอC7ทูเล F

กอทูเล.Gm. กอC7ทูเล.Dm. กอFทูเล.Gm.

กอC7ทูเล.Dm. กอFทูเล.Gm. กอC7ทูเล.Dm. กอทูเล


** ชนFชาวกะเหรี่ยงรบเพื่อเอกราช

เยี่ยงAmบรรพบุรุษBb ชนชาติC7มองโกเลีย

ชนFชาวกะเหรี่ยงรบเพื่อกอทูเล

มีเAmพียงพันธมิตรBb ยุงพิษC7มาเลเรียF

( ซ้ำ ** )

INSTRU : Dm|F|Gm|Dm ( 2 Times )

F#m |C#m |D|A

F#m |G#m |F#m D|E7A

แม่Fนํ้าโขงยังคงไหลเชี่ยว ควายเปลี่ยวเรียวเขาโค้งคมAm

ถ้ำDmช้างเผือก ยังC7ชื่นชมสองเราBbจะไม่ลืมสัญญาA


ใครDmอยู่ตรงนั้นมานาน (ตรงนั้น ตรงนั้นมานาน)

ใครอยู่ที่นั่นมานาน (ที่นั่น ที่นั่นมานาน)

ใครอยู่ตรงนั้นมาจนGmสองพันAmปีผ่านไป Bb

ณ ลุ่มแม่สาC7ละวินDm แผ่นดินของกอC7ทูเล F

INSTRU : GmC7|DmF

(กอทูเล) กอทูเล (กอทูเล) กอทูเล

(กอทูเล) กอทูเล (กอทูเล) กอทูเล…

( Till End )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด