คอร์ดเพลง คงมาลัย
แอ๊ด คาราบาว

คอร์ดเพลง คงมาลัย - แอ๊ด คาราบาวคอร์ดเพลง คงมาลัย

INTRO : C|G ( 3 Times )

D|G ( 2 Times ) G

ร้อยมาลาCจากหัวใจ G

ร้อยมาลัยDจากธนบัตรG

เป็นอีกครั้งCที่ประเทศชาติG

ธารน้ำใจคDนไทยไหลรวมG


ร่วมเป็นหนึ่งC พึ่งพากันG

ทุ่มแรงใจ Dแรงกาย เหงื่อท่วมG

คนละก้าวCเพื่อมีส่วนร่วมG

รักษาผู้ป่วยDโรงพยาบาลG

INSTRU : C|G

D|G ( 2 Times ) G

ร้อยเมตตาCกรุณา G

ร้อยศรัทธาDคนแสนคนล้านG

สองข้างทางCที่ตูนวิ่งผ่านG

ภาพยืนยันDความหวังยังมี G


ใต้จรดเหนือCเพื่อส่วนรวมG

เมื่อใครสักคนDลุกขึ้นทำดี G

สังคมไทยCไม่เคยริบหรี่ G

สานสามัคคีท่Dวมท้นศรัทธาG


* ฟ้ามืดครึ้มฝนCจะตก

คนเจ็บป่วยต้องรักGษา

หมอไม่ใช่เทวดาAm

ยังต้องพึ่งพาDทั้งยาทั้งเครื่องมือG


** ก้าวDละคนก้าวใกล้ไกลEm

คือน้ำใจคCนไทยที่ใสซื่อG

คล้องพวงAmมาลัยให้ชายชื่อEm

อาทิวราห์D คงมาลัยG

INSTRU : C|G ( 3 Times )

D|G ( 2 Times ) G

( ซ้ำ * , ** )

ก้าวDละคนก้าวใกล้ไกลEm

คือน้ำใจคCนไทยที่ยิ่งใหญ่G

รักษาAmความดีนี้คงไว้ Em

ดุจดังพวงมาลาD คงมาลัยG

INSTRU : C|G ( 3 Times )

D|G ( 2 Times ) G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด