คอร์ดเพลง ระหว่างที่รอเขา
ป๊อบ ปองกูล ft. ธีร์ ไชยเดช

คอร์ดเพลง ระหว่างที่รอเขา - ป๊อบ ปองกูลคอร์ดเพลง ระหว่างที่รอเขา

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : D|F#m |Em|A ( 2 Times )

คนDเพียงคนเดียว ในเF#mวลานี้ที่เธอEm คงต้องการA

เธอDคงรอคอย เพียงF#mใครคนนั้นเดินเข้ามาEm นั่งกับเธอA

น้ำGตาที่รินไF#mหล มีแค่เขาEmที่จะหยุดAมันไว้ D       A/C#

ชั่วBmโมงที่อ่อนF#mไหว มีแค่เขาEmที่ใจเธอต้องการA


ระหว่างที่รอGเขา ให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไF#mหม

เผื่อไว้ว่าเธอต้องการEmอะไร เผื่อAอยู่คนเดียวจะไม่ไหวD       D7

ระหว่างที่รอGเขา อย่างน้อยช่วยเธอ ไม่ต้องF#mเหงา

อยากทำหน้าที่นี้ แม้เพียงแค่ชั่Emวคราว

แค่ต้องการGmเท่านี้ได้ไหมA ก่อนที่เขาจะมาแทน

INSTRU : G|Gm|A

คนGที่เธอรอ คงBmอีกไม่ช้าก็มาอยู่ Amข้างเธอD

คนGที่รอเธอ มีเBmวลาเหลือแค่ไม่นานAm ก็ต้องไป D

น้ำCตาที่รินBmไหล มีแค่เขาAmที่จะหยุดDมันไว้ G       D/F#

ชั่วEmโมงที่อ่อนBmไหว มีแค่เขาAmที่ใจเธอต้องการD


** ระหว่างที่รอCเขา ให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไBmหม

เผื่อไว้ว่าเธอต้องการAmอะไร เผื่อDอยู่คนเดียวจะไม่ไหวG       G7

ระหว่างที่รอCเขา อย่างน้อยช่วยเธอ ไม่ต้องBmเหงา

อยากทำหน้าที่นี้ แม้เพียงแค่ชั่Amวคราว

แค่ต้องการCmเท่านี้ได้ไหมD ก่อนที่เขาจะมาแทน

INSTRU : G|Bm|Am|D ( 2 Times )

( ซ้ำ * )

INSTRU : G|Bm|Cm|D|G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด