คอร์ดเพลง พันปีแสง
เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ดเพลง พันปีแสง - เบิ้ล ปทุมราชคอร์ดเพลง พันปีแสง

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : A|C#m |D|E|E

ห่างกันบ่เถิ่งวาA เหมือนC#mดั่งฟ้ากับดาวF#m

แต่คEวามจริงสองDเฮา เหินห่างกันพันปีแEสง

มีบางสิ่งกลั้นกลาAง.. มีบC#mางอย่างแยกF#mแบ่ง

ยิ่งฝืนก็ยิ่งอ่อนBmแฮง สุดท้ายก็ต้องปล่อยEวาง


ฮักนั้นยังงดงามA เป็นต่างเพียงเฮาสองF#mคน

อย่าโทษฟ้าโทษDฝน อย่าโทษวันเวลA

ในระหว่างสองAเฮา คำว่าฮักเท่ากับปัญF#mหา

อย่าฝืนให้เสียเวลาBm ปล่อยโชคชะตาพาAไป

INSTRU : F#m |B ( 2 Times )

D|A|Bm|C#m

* จากนี้..F#m ก็เหมือนBmอยู่คนละโลกกัน

ทั้งEที่เฮาสอง ห่างกันAแค่เพียงเอื้อมมือC#7

อยากไขว่F#mคว้า เหนี่ยวโน้มBmถ่วงคืนเจ้าคืนมา

แต่เจ้าก็เหมือนEดั่งสายลม ที่พัดให้ฮู้สึAกดีแล้วจากC#7ไป

ไกลแสนF#mไกล

INSTRU : Bm|F#m ( 3 Times ) D|C#7

จะคอยF#m.. ห่วงเจ้าC#7จากที่ไกลF#m

เมื่อยามEที่เจ้าสุขDใจ มีคนหนึ่งคนBmเฝ้าคอยยิ้มตามE

บ่ขอF#m.. รบกวนC#7ให้เจ้าลำบากF#mใจ

ขออยู่ใEนที่แสนDไกล สุขทุกข์Bmจะคอยเฝ้าไถ่ถEาม

เพียงผ่านสายAลม       C#7

( ซ้ำ * )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด