คอร์ดเพลง ฉันจะไม่มีวัน
So Cool โจ๊ก

คอร์ดเพลง ฉันจะไม่มีวัน - So Coolคอร์ดเพลง ฉันจะไม่มีวัน

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|F|Am|D

เธอไม่ต้องคอยGวางตัวให้ลำบาก

และไม่ต้องคอยFเอาใจฉันจนมาก

มากเกินAmไป..

จะคิดอะไรDทำอะไรไม่ต้องกลัว


ก็มองข้างในตGาเธอเหมือนลูกแมว

จะดูอย่างไรก็Dคงไม่มีแวว

จะหลอกAmใช้..

และเราจะเดินDเคียงไป ไปด้วยกัน


* ฉันAmก็รู้.. ว่าหนBmทางยังอีกไกล

อาจต้องพบFคนมากมาย ให้แสนดีเท่าไร

(ใจก็เหมือนDเดิม) (คงไม่เหมือนเธอ)


** ฉันจะไม่มีวัGน ทิ้งขอให้เธอจำBmเอาไว้

ตั้งแต่วันแรกAmที่ฉันได้รักเธออย่างไร

ตราบจนวันตายDก็จะรักเธอเท่าเดิม

และจะไม่มีวัGน ขอให้เธอเปลี่ยนแปลงBmเพื่อฉัน

ตั้งแต่วันแรกAmที่เธอกับฉันรู้จักกัน

ตั้งแต่วันนั้นDหัวใจของฉัน (ก็เป็นของเธอ)

INSTRU : G|F|Am|D ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** )

ไม่เคยเปลี่ยนแปลงDm

จากวันนี้ขอให้รู้ว่ามีฉันG ที่คอยห่วงใย

หากDmบ้างครั้งฉันพลาดพลั้ง

ก็วอนขอGให้เธออภัย

รู้บ้Emางไหม ฉันไม่เคยยอมAอะไรให้ใครๆ

จะยอมAmเพื่อเธอ (ทำBmเพื่อเธอ)

จะอยู่ดูCแลด้วยหัวDใจ       E


ฉันจะไม่มีวัAน ทิ้งขอให้เธอจำC#mเอาไว้

ตั้งแต่วันแรกBmที่ฉันได้รักเธออย่างไร

ตราบจนวันตายEก็จะรักเธอเท่าเดิม

และจะไม่มีวัAน ขอให้เธอเปลี่ยนแปลงC#mเพื่อฉัน

ตั้งแต่วันแรกBmที่เธอกับฉันรู้จักกัน

ตั้งแต่วันนั้นE หัวใจของฉัน ก็เป็นของเธอ

INSTRU : A|C#m |Bm|E

ไม่มีเAสื่อมคลาย มีแต่หัวใจที่เต้นคงที่

มันเต้นC#mไม่เคยหยุดพัก เต็มไปด้วยรักที่พี่นั้นมี

โย่..Bm อยากจะขอให้พี่ทั้งสอง

นั้นต่างEปรองดองรักใคร่กันด้วยดี


ให้ถือไม้เท้าAยอดทอง และเป็นกระบองยอดเพชร

ให้ขึ้นสวรรC#mค์ชั้นร้อย ไม่ต้องมาคอยชั้นเจ็ด

ไปฮันนีมูนBmเกาะล้าน เกาะสมุย เกาะเสม็ด

ผม BootE Rap Thai คงต้องไปเพราะแร็พเสร็จ

INSTRU : A|C#m |Bm|E ( Till End )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด