คอร์ดเพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น
So Cool

คอร์ดเพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น - So Cool


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

Original Key

INTRO : CE|Am|D|G

เธอCอย่าคิดE ว่าฉันAmตาบอด

ไม่เห็นDว่าเธอไปกับใครG

เธอCอย่าคิดE7 ว่าฉันAmเป็นใบ้

ไม่พูดอะไรไDม่ใช่ไม่รู้เลยG


* ถ้าเธอมองว่าฉันAmโง่งมG ไม่คิดD/F#อะไร

ก็เลยDmอยากบอกเธอสักคำG


** เธออาจจะลืมไปแล้วC ว่าฉันEก็เป็นสิ่งมีชีAmวิต

ที่คิดได้แDละเจ็บเป็นเหมือนเธอG

เธออาจจะลืมไปแล้วC ว่าฉันEก็มีสมองAmและหัวใจ

เกิดแล้วตายDเหมือนกับเธอ

ถ้าเธอยังแคร์Fก็อยากให้ทบทวนG (ว่าฉันจะเป็นยังไง)

INSTRU : CE|AmG|Dm7 |G

เธอCอย่าคิดE ว่าฉันAmไม่ได้ยิน

ถ้อยคำDที่เธอพูดกับใครG

เธอCอย่าคิดE ว่าฉันAmไม่เข้าใจ

เหมือนไม่ได้ใช้ภDาษาเดียวกับเธอG

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : CE|Am|D|Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564