คอร์ดเพลง บ่ลอด
ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง บ่ลอด - ศาล สานศิลป์Advertisements


คอร์ดเพลง บ่ลอด

INTRO : Gm|Eb|Gm|Eb

* บ่แม่นว่าGm บ่ฮู้จัก.. เจ้Ebาของ

แต่หัวGmใจ หลอยจอบปองฝันEbค้าง

จบ ม. 6Bb ขับรถFอีแต๊กฮ่าง ๆ

โคตรไกลEbห่าง กับสาวครูคนFงาม(ไค)


บอกเจ้าของGm ให้เซาคิดเซาEbฝัน

แต่ยGmามเห็นหน้ากัน ใจกะแฮงEbคึดนำ

เทิงคิดฮอดBb เทิงอยากเว้าF อยากถาม

จนEbบ่อาจห้ามความฮู้สึกของFใจ


** (แต่)สุดท้ายกะฮักBb ฮัก ฮัก

บ่รอดใจขFองเจ้า

ถึงเคยEbเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋ F

สุดท้ายกะฮักBb ฮัก ฮัก จักสิหนีไFปไส

เพราะเบิดข่วนEbหัวใจ อ้ายมีแต่เFจ้า

เลยไปไสบ่รBbอด

INSTRU : Gm|Eb|Gm|Eb

Bb|F|Eb|F

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : Gm|Eb|Gm|Eb


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ