คอร์ดเพลง บุษบา จากศิลปิน Moderndog เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง บุษบา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :

BmD|GF# ( 8 Times )

บุษBmบา เDกิดมากับความGสดใส F#

โลกBmของเธอDนั้นมีดอกไม้ Gในหัวใจ F#

วันBmทั้งวันชื่Dนชมชอบร้อยGมาลัย F#

โลกBmสดใสไDปด้วยมาลัยGของเธอ F#


ดอBmก ไม้ DนานGาพรรณ F#

สี Bmสัน มDากมายGกันไป F#

กลิ่นBm หอมD รัญGจวนใจ F#

ประBmดับไว้ Dให้โลกGนี้สวยงาม F#

INSTRU :

BmD|GF# ( 4 Times )

* บรBmรจง ร้DอยเGป็นมาลัย F#

สนุกBmสุขใจ DหนักหนาG      F#

เป็นBmประจำD ทุกวันG เวลา F#

ไม่เคยเหนื่อยล้าBm      กัDบมาGลัย F#

INSTRU :

BmD|GF# ( 4 Times )

แล้วBmเธอตื่นมาDกับความผิดหวังG ในวันนี้ F#

โลกBmที่เคยดีไDม่มีดอกไม้เGหลืออยู่ F#

โลกBmสดใสมัDนเป็นอะไรก็Gไม่รู้ F#

เห็นBmเห็นกันDอยู่ จู่จู่ก็Gหายไป F#

INSTRU : BmD|GF#

ดอกไม้มันหายไป

BmD|GF#

จากโลกอันกว้างใหญ่

BmD|GF#

* บรBmรจง ร้DอยเGป็นมาลัย F#

สนุกBmสุขใจ DหนักหนาG      F#

เป็นBmประจำD ทุกวันG เวลา F#

ไม่เคยเหนื่อยล้าBm      กัDบมาGลัย F#

INSTRU :

BmD|GF# ( 10 Times )

แล้วBmบุษบาDก็พบว่าความGจริงนั้น F#

โลกBmที่มันDไม่มีดอกไม้เGหลืออยู่ F#

เพราะBmเธอเด็ดไปมDากมายเท่าไรก็Gไม่รู้ F#

เด็ดBmไปไม่เคยDดู จะเหลือGอยู่ได้อย่างไร F#

INSTRU :

BmD|GF# ( 3 Times )

* บรBmรจง ร้DอยเGป็นมาลัย F#

สนุกBmสุขใจ DหนักหนาG      F#

เป็นBmประจำD ทุกวันG เวลา F#

ไม่เคยเหนื่อยล้าBm      กัDบมาGลัย F#

INSTRU :

BmD|GF# ( 9 Times )

มาลัย.. มาลัย..

BmD|G|G|G|G|F#

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง บุษบา ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Today Last Year-Moderndog

Moderndog

moderndog-แดดส่อง

Moderndog

moderndog ทิงนองนอย

Moderndog

Moderndog เสริมสุขภาพ

Moderndog

ก่อน morderndog

Moderndog

moderndog-แดดส่อง

Moderndog

moderndog-แดดส่อง

Moderndog

Moderndog เสริมสุขภาพ

Moderndog

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567