คอร์ดเพลง หัวใจ
Big Ass

คอร์ดเพลง หัวใจ - Big Ass


Original Key

หัวใจ

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : D|A|DE|A|A

น้ำตาเธอหลั่งDริน เมื่อสูญสิ้นหมดทุกF#mสิ่ง

เธอพ่ายแพ้คEวามจริง เหมือนคนไร้ค่าA

พายุพัดพาชีวิDต แหลกสลายลงในพริบF#mตา

เธอพร้อมที่จDะลาหลับใหลEชั่วนิรันดร์A


เหมือนว่าเธอไม่เหลือD ที่พึ่งใดๆ

ทั้งที่เธอยังเหลือAสิ่งที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่มีความBmหมายมากDมายกับเธอE


* อย่างน้อยก็เหลือหัวAใจ ที่มันยังคงเต้นDอยู่

บอกให้รู้แBmละเตือนว่าเธอยังไม่ตายE

หกล้มก็ลุกขึ้นAยืน เจ็บปวดA7ก็ทนเอาF#ไว้

แม้ว่าเธอไม่เหลือBmอะไร

เหลือเพียงหัวใจดEวงนี้ก็เพียงพอAแล้ว

INSTRU : DE|A

แขนไม่มีไขว่Dคว้า และขาไม่มีให้เF#mดิน

แต่เขาพร้อมEเผชิญ ไม่ยอมแพ้พ่ายA

ชีวิตเหลือเพียงเท่าDนี้ แต่ความหวังไม่เคยหายF#mไป

ความทุกข์ท้อBmใดๆ ก็แพ้ใEจของคนA

แม้ว่าเธอไม่เหลือDที่พึ่งใดๆ เธอก็ยังคงเหลือAสิ่งที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่มีคBmวามหมายมากDมายกับเธอE

( ซ้ำ * )

INSTRU : D|C#m |BmB7|EF

อย่างน้อยก็เหลือหัวBbใจ ที่มันยังคงเต้นEbอยู่

บอกให้รู้แCmละเตือนว่าเธอยังหายใจ F

หกล้มก็ลุกขึ้นBbยืน ที่สุดBb7มันต้องผ่านGไป

แม้ว่าเธอไม่เหลือCmอะไร

เหลือเพียงหัวใจดFวงนี้ก็เพียงพอBbแล้ว


เราไม่ได้เกิดมาEbเพื่อยอมจำนน

คนทุกคนยังเหลือBbสิ่งที่ยิ่งใหญ่

วันนี้มันจะเป็นEbยังไง ต้องไม่ยFอมแพ้ Bb

เราไม่ได้เกิดมาEbเพื่อยอมจำนน

ใจของคนดวงนี้นั้Bbนแสนยิ่งใหญ่

พรุ่งนี้เราจะเดินEbไป ไม่ท้อF ไม่ยอมBbแพ้
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564