คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ
Big Ass

คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ - Big Ass


Original Key

ลมเปลี่ยนทิศ

Original Key

INTRO : Am7 |G|Am7 |G ( 2 Times )

ใบไCม้หล่นเมื่อลมพัดผ่าน

เป็นGสัญญานแห่งความผันเปลี่ยน

ทุกๆCสิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยงGแท้

ทำCทุกอย่างให้ดีที่สุด เพียงGเพื่อฉุดให้เธอไม่ไป

ในที่Cสุดก็คงต้องหยุดและยอมGแพ้

ใจของคนหนอDคน


ก็ไม่รู้จCsus2ะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนGทิศ

และชีวิตCsus2จะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป Dไม่มีทาง


* เราCmaj7มาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือBm7เกิน

ขอบใจนะCที่เคยมีกัน มันถึงAm7เวลายอมรับDความจริง

เราCmaj7มาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันBm7ตั้งเท่าไร

เมื่อชีวิตCคือความเป็นไป สุดท้ายCmก็ต้องจากกัน

เท่านั้นGเอง         (D)


ชีวิCsus2ตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ ชีวิGตหนึ่งกำลังว่างเปล่า

ความCsus2รู้สึกช่างทรมานและโหดGร้าย

ทำCได้เพียงแต่ยอมรับมัน แม้ต้Gองเจ็บจะยอมเข้าใจ

คงCไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อGไป ใจของคนหนอDคน


เมื่อสุดท้าCsus2ยจะห้ามยังไงสายลมย่อมเปลี่ยนGทิศ

และชีวิCsus2ตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไป Dไม่ต่างกัน

( ซ้ำ * )

D/F#          ผ่Em7านพบCsus2มาเพื่อจากกันD เท่านั้นเอง

INSTRU : G|D/F# |Em7 |Csus2      D|GG
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564