Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง ขบวนสุดท้าย

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|C|G|D ( 2 Times )

เหงาG ที่มาเฝ้าCยืนรอ ท้อGที่ต้องเสียCเวลา

จะGมาไหมBmเฝ้าคอยรถไฟ Amเที่ยวสุดท้ายD

หวิวGๆ กลัวจะสายCเกินไป คล้ายGๆ ว่าจะไม่ทัCนการ

ผ่านGชีวิตBmที่ควรถึงวันAm ต้องเดินทางD ยังหวั่นใจ


* (แต่) ขบวนสุดท้ายG.. ไม่เGmaj7คยมี

ชานGชลาแห่งนี้ไG7ม่มีวันสายC

หากคืนนี้ไCmม่มีรถไฟ Bm

ขอให้รอAmขบวนใหม่มาD ถึงเวลารุ่งเช้า

INSTRU : G|C|G|D ( 2 Times )

ช้าG ที่ตัดสินCใจรอ ท้อG เป็นเรื่องธรรมCดา

แต่มัGน คุ้มค่Bmาพอถ้าใจ Amไม่ผิดหวังD

ชัดGๆ ว่าจะเลือกCทางใด ไหนGๆ ก็จะต้องCเดินทาง

หากGจุดหมายBmแน่นอนเหมือนดังAm ตั้งใจไว้ Dคงไม่ช้า

( ซ้ำ * )

INSTRU : G|C|G|D

การAmเดินทางออกไปคBmรั้งนี้

มีความหมายCเท่าชีวิตเราD

มีขAmบวนใหม่มาBmทุกเช้า

ถูกใจเราCจริงๆ ค่อยไป Cmไม่ช้าเกิน

INSTRU : G|C|G|D( 2 Times ) D|D|D

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : G|C|G|D ( 2 Times ) G

เนื้อเพลง ขบวนสุดท้าย
INTRO
เหงา ที่มาเฝ้ายืนรอ ท้อที่ต้องเสียเวลา
จะมาไหมเฝ้าคอยรถไฟ เที่ยวสุดท้าย
หวิวๆ กลัวจะสายเกินไป คล้ายๆ ว่าจะไม่ทันการ
ผ่านชีวิตที่ควรถึงวัน ต้องเดินทาง ยังหวั่นใจ

* (แต่) ขบวนสุดท้าย.. ไม่เคยมี
ชานชลาแห่งนี้ไม่มีวันสาย
หากคืนนี้ไม่มีรถไฟ
ขอให้รอขบวนใหม่มา ถึงเวลารุ่งเช้า
INSTRU
ช้า ที่ตัดสินใจรอ ท้อ เป็นเรื่องธรรมดา
แต่มัน คุ้มค่าพอถ้าใจ ไม่ผิดหวัง
ชัดๆ ว่าจะเลือกทางใด ไหนๆ ก็จะต้องเดินทาง
หากจุดหมายแน่นอนเหมือนดัง ตั้งใจไว้ คงไม่ช้า
( ซ้ำ * )
INSTRU
การเดินทางออกไปครั้งนี้
มีความหมายเท่าชีวิตเรา
มีขบวนใหม่มาทุกเช้า
ถูกใจเราจริงๆ ค่อยไป ไม่ช้าเกิน
INSTRU
( ซ้ำ * , * )
INSTRU

Comments คอร์ดเพลง ขบวนสุดท้าย - ป้าง นครินทร์คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง