คอร์ดเพลง ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ
COCKTAIL

คอร์ดเพลง ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ - COCKTAILคอร์ดเพลง ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : A|A|D|Dm ( 2 Times )

Asus2      |Asus2      |Dsus2      |Dsus2      ( 2 Times )

ทิ้งDsus2ฉัน.. เอาAsus2ไว้      ทิ้งDsus2.. ฉันไว้ที่ตรงAsus2นี้

อีกครั้งที่ฉันต้องเจ็บF#m

อีกครั้งที่ฉันต้องปวดEใจเจียนตายDsus2           E


รักDsus2.. มากแค่Asus2ไหน      ก็เสียDsus2.. ใจมากเท่าAsus2นั้น

ความรักจากไปไม่ลาF#m

มีเพียงแค่ฉันที่คอยEรักษาตัวเองDsus2           E


ถูกทิ้งให้ฉันผิดF#mหวัง      ถูEกทิ้งให้ต้องเจ็บDsus2ช้ำ         A

ถูกทำให้มีน้ำตาF#m สุดท้ายมีเพียงแค่ฉันEที่ต้องร้องไห้ Dsus2           E

แต่ฉันก็จะอดทนF#m      แEละฉันก็ได้เข้าใจDsus2           A

เมื่อฉันได้มาเจอF#mเธอ ฉันจึงได้รู้ว่Eาฉันร้องไห้มาเพื่อDsus2อะไร

ฉันDsus2ร้องไห้เป็นหมื่นครั้งE เพื่อมาเจอเธอ

INSTRU : Asus2      |Asus2      |Dsus2      |Dsus2

( 2 Times )

ย้อนDsus2.. มองกลับAsus2ไป      หากฉันจะย้อนDsus2.. เวลาได้อีกAsus2ครั้ง

แม้ว่าฉันจะต้องเจ็บF#m แต่ฉันก็จะไม่เปลี่ยนEแปลงอะไรDsus2           E

ในเมื่อฉันจะได้เจอF#mเธอ      ณE ที่ปลายทางของใจDsus2           A

เธอเองคือความจริงแท้ F#mที่ฉันไม่อาจจะหาEได้จากใครๆDsus2           E


ฉุดฉันให้ยืนอีกครั้งF#m      ผEลักฉันให้เดินด้วยใจ Dsus2           A

เธอคือแสงสว่างF#mส่องลงมาตรงกลางE.. หัวใจ Dsus2

ฉันDsus2ร้องไห้เป็นหมื่นครั้งE เพื่อมาเจอเธอ

INSTRU : F#m |F#mM7         |E|B/Eb      ( 2 Times )

 Asus2      |Asus2      |Dsus2      |Dsus2

Asus2      |Asus2      |Dsus2      |E

ต่อให้ฉันต้องผิดF#mหวัง      ต่Eอให้ฉันต้องเจ็บDsus2ช้ำ          A

ต่อให้ต้องมีน้ำตาF#m สุดท้ายมีเพียงแค่ฉันEที่ต้องร้องไห้Dsus2           E

แต่ฉันก็จะอดทนF#m      แEละฉันก็ได้เข้าใจDsus2           A

เมื่อฉันได้มาเจอF#mเธอ ฉันจึงได้รู้ว่Eาฉันร้องไห้มาเพื่อDsus2อะไร

ฉันDsus2ร้องไห้เป็นหมื่นครั้งE เพื่อมาเจอเธอ

INSTRU : Asus2      |Asus2      |Dsus2      |Dsus2

( 2 Times )

เพื่อมาเจอเธอAsus2


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด