คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป
COCKTAIL

คอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป - COCKTAILคอร์ดเพลง ปล่อยฉันไป

INTRO : C#m9      |A|C#m9      |A

ปล่C#m9อย.. ฉันไป A

อย่าดึงมือC#m9ฉันไว้ เพราะฉันไม่เAหมือนเก่า

โปC#m9รด.. เข้าใจ A

อย่าขอร้องC#m9อ้อนวอน

เพราะว่าฉันAไม่มีทางคืนย้อนไป


* ไม่ต้AองบอกฉันB ว่าเธอเสียใจ

หรือC#mพูดกับฉันBว่ารักเราพอมีทางไป

เมื่อAคำว่ารักB มันตายจากใจ

เธอC#mเองควรรู้ตัBวดีกว่าใคร(A)


ปล่C#m9อย.. ฉันไป A

อย่ามามัวC#m9อาลัย มันก็แค่อAดีต

เก็C#m9บ.. น้ำตา A

อย่ามัวเสียC#m9เวลา อยู่กับรักAที่มันลอยหลุดไป

( ซ้ำ * )

INSTRU : A|B|C#m |C#m      ( 2 Times )

รักมันตายA.. จากใจ..B

ไม่เหลืออะไรเC#mหมือนเก่าB

รักมันตายA.. โปรดเข้าใจ..B

ปล่อยฉันไป..C#m ปล่อยฉันไป..B


รักมันตายA.. จากใจ..B

ไม่เหลืออะไร..C#m เหมือนเก่าB

รักมันตายA.. โปรดเข้าใจ..B

ปล่อยฉันไป.C#m. ปล่อยฉันไป B(ปล่อยฉันไป)

INSTRU : A|B|C#m |B|A|B|C#m |B

( ซ้ำ * , * )

ปล่C#m9อย.. ฉันไป..A

อย่าดึงมือC#m9ฉันไว้ เพราะฉันไม่เAหมือนเก่า


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด