Original Key

บ้านฉัน

Original Key

INTRO : C|D|Em|Em ( 2 Times )

ค่ำแล้วที่เมืองปัตตานี Gโอ้ยามนี้ Dเปลี่ยวเดียวEmดาย

พ่อจ๋าแม่จ่าอยู่ไหนAm คนใจร้ายD ทำได้ลG

มองไปทางไหนก็มืดGมัว น่าหวาดกลัวAm อกสั่นฝันร้ายEm

เปลวไฟแผดเผาแล้วเมืองGใต้ ลาลับหายD ตายจากGกัน


* บ้านนี้เมืองนี้ Cแผ่นดินนี้ Dเป็นของEmใคร

แล้วฉันจะไปอยู่ไหนAm ที่ตรงไหนD ไม่ฆ่าGกัน

INSTRU : C|D|Em|Em ( 2 Times )

( ซ้ำ * )

ยะลานราปัตตานี Gโอ้ยามนี้ Dช่างเปลี่ยวเดียวดายEm

พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยอยู่ไหนAm ลาลับหายD ตายจากGกัน

แล้วEmฉันจะไปอยู่ไหนAm ที่ตรงไหนDไม่ฆ่าGกัน

แล้วEmฉันจะไปอยู่ไหนAm ที่ตรงไหนDไม่ฆ่าGกัน

แล้วEmฉันจะไปอยู่ไหนAm แล้วที่ตรงไหนD นั้นคือบ้านฉัน

INSTRU : G|C|Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564