คอร์ดเพลง เปลี่ยน
อิงค์ วรันธร

คอร์ดเพลง เปลี่ยน - อิงค์ วรันธร


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

เปลี่ยน

Original Key

ก็รู้Bbเธอหวังอยากให้ฉันเปลี่ยนDm

เป็นฉันที่เธอต้องการGm แต่เธอไม่สนใจ

สิ่งที่ฉันEbทำลงไป

ไม่เคยรู้ว่าทำไมเพราะอะไร


เธอBbขอให้ฉันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งDm

ทิ้งทุกอย่างข้างใน Gmต่อจากวันนี้ไป

คงจะไม่มีEbวันใด ที่ตัวฉันมีความหมาย


เธอCmไม่เคยรู้ สิ่งEbนั้นมันมีจริง

แต่กCmลับให้โยนทิ้ง สิ่งที่ฉันEbนั้นต้องการ

คือสิ่งนี้ที่Fจะบอก


** ฉันBbเป็นฉันอย่างนี้ Dmสวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉันตายGm

ให้ฉันเป็นตัวเองเถอะได้ไหมEb ที่เราจะมีกัน

ฉันBbเป็นฉันอย่างนี้ Dmลองเข้ามารู้สึกถึงข้างใน Gm

ที่ฉันมอบให้เธอ แบบที่ฉันEbเป็นอย่างนี้

(แค่อยากให้รู้ สิ่งที่ฉัน(Eb)ต้องการ สิ่งที่ฉันต้องการ)


และBbในตอนนี้โปรดฟังฉันก่อนDm

รู้ว่าเธอร้อนใจ Gmแค่เพียงเธอรับฟัง

สิ่งที่ฉันEbทำลงไป มีความหมายมากเพียงใด

ในจิตใจ Bbหากเธอยอมรับในทุกๆ อย่างDm

ฉันว่ามีหนทางGm ให้เราอยู่ร่วมกัน

และสวรรค์Ebคงบันดาล

สิ่งที่ขวางความเข้าใจให้หมดไป


* แต่เCmธอได้ยินไหมDm

แค่อยากให้เEbธอได้เข้าใจ

และรับรู้ใFนความหมาย

( ซ้ำ ** )

INSTRU : Bb|Dm|Gm|Eb

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Bb|Dm|Gm

สิ่งที่ฉันEbต้องการ สิ่งที่ฉันต้องการ

ก็รู้Bbเธอหวังอยากให้ฉันเปลี่ยนคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564