คอร์ดเพลง ฟ้า
Tattoo Colour

คอร์ดเพลง ฟ้า - Tattoo Colourคอร์ดเพลง ฟ้า

INTRO : Amaj7       |D13 |F#m9       | Amaj7

Bm7  | E13  |E7b9

คิดAmaj7อยู่.. ว่าต้องทนC#m7ไว้

จะทุกข์Bm7จะทนเท่าไร ความรักDm7จะพาหัวใจไป

คิดAmaj7เอง.. ว่าต้องทนC#m7ไว้

แต่ยิ่งทุกข์Bm7ยิ่งทนเท่าไร ความรักDm7ที่มียิ่งหายไป


จะโทษF#mดิน จะโทษC#m7น้ำ จะโทษBm7เดือนและดาวA

กับเรื่องF#mราว ที่ปวดC#m7ร้าว ที่เธอBm7มาทำแล้วหนีไE


ฟ้าAmaj7.. ถ้าไม่ส่งมC#m7า.. ให้เธอF#mมีใจ

Amaj7อก      กันBm7      ซักC#m7      คำเDป็นไร         C#m7

ว่าเหตุใดต้Bm7องมาทำร้ายEกัน

จากนี้Amaj7.. เรื่องราวที่C#m7มี.. ก็ให้ลืมF#mมันไป

Amaj7ย่า      จำBm7      ว่าC#m7      เคยเDป็นใคร         C#m7

ว่ามีใครBm7ที่เคยทำร้ายEคนอย่างฉัน

INSTRU : Bm7  | Amaj7         ( 3 Times )

Bm7  |DE

ทุกAmaj7วัน.. จวบจนวันC#m7นี้

ชีวิตBm7ที่เราต้องมี จากนี้ต้Dm7องทำตัวเช่นไร

น้ำAmaj7ตา.. ที่ยังรินC#m7ไหล

จากความรักBm7ที่มีทั้งใจ สุดท้ายDm7เค้านั้นหายไป


จะโทษF#mดิน จะโทษC#m7น้ำ จะโทษBm7เดือนและดาวA

กับเรื่องF#mราว ที่ปวดC#m7ร้าว ที่เธอBm7มาทำแล้วหนีไE


ฟ้าAmaj7.. ถ้าไม่ส่งมC#m7า.. ให้เธอF#mมีใจ

Amaj7อก      กันBm7      ซักC#m7      คำเDป็นไร         C#m7

ว่าเหตุใดต้Bm7องมาทำร้ายEกัน

จากนี้Amaj7.. เรื่องราวที่C#m7มี.. ก็ให้ลืมF#mมันไป

Amaj7ย่า      จำBm7      ว่าC#m7      เคยเDป็นใคร         C#m7

ว่ามีใครBm7ที่เคยทำร้ายE..


โนวGว.. จบกันซักที จบกันแค่นี้ Cไม่มีใคร

มีแต่ฟ้าEm ที่มองมAา เห็นน้ำตาDm จากนี้ไE


โปรดเถิดฟ้Amaj7า.. ถ้าไม่ส่งมC#m7า.. ให้เธอF#mมีใจ

ก็บAmaj7อก      กันBm7      ได้C#m7      ไหมD         C#m7

เหตุใด Bm7ต้องมา ทำร้ายEกัน

จากAmaj7นี้.. เรื่องราวที่C#m7มี.. ก็ให้ลืมF#mมันไป

Amaj7ย่า      จำBm7      ได้C#m7      ไหมD         C#m7

ว่ามีใครBm7ที่เคยทำร้ายE.. ว่ามีใครBm7ที่มาทำร้ายE

คนอย่าง ฉันF..       E         Amaj7


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด