Original Key

จูบปาก

Original Key

INTRO : A ( 4 Times )

ฉันC#mรักเธอ คิดF#mถึงเธอ

พูดDไม่รู้กี่ครั้งDmให้เธอได้ฟังC#m

แต่เหมือนเธอ ไม่รัF#mบมัน

ไม่ว่Dาพูดกี่ครั้งDm เธอไม่สนใจ C#m          F#m


* เธอยังไม่พร้อมDที่จะเชื่อคนๆEนี้ใช่ไหมC#m          F#m

ไม่เป็นไร Dเพราะฉันเข้าใจ E


** คำว่ารักAเหมือนเป็นแค่ลมปาก

ไม่มีทางจะซึ้งC#7เหมือนการจูบปาก

อย่างที่ใครเขาทำF#mกัน         E

แสดงความรักแบบนั้นDกับเธอไม่ได้ E

แค่คำว่าคิดAถึงคงไม่พอหรอก

เอาจริงๆต้องใช้เC#7วลาและหัวใจ

แต่ว่าเธอจะรู้..F#m.      ใEนไม่นานB7

ว่าสิ่งที่ฉันBmพูดไปมันคือความจริงE

จะพิสูจน์ให้เห็นเองA


ฉันC#mรู้ตัว ยอมF#mรับมัน

คำDที่พูดไปนั้นDmไม่มีความหมายC#m

แต่หัวใจ บังF#mคับกัน

ให้ต้Dองพูดคำนั้นDmให้เธอได้ฟังC#m          F#m

( ซ้ำ * , ** )

พยายามC#7ด้วยความจริงใจ

เธอคงเห็นBmมันในซักวันหนึ่ง

ว่าใครEที่รอเพียงเธอไม่เคยไปไหน

INSTRU : A|C#7 |F#m E|DE|A|C#7

แต่ว่าเธอจะรู้..F#m.      ใEนไม่นานB7

ว่าสิ่งที่ฉันBmพูดไปมันคือความจริงE

จะพิสูจน์ให้เห็นว่าบอกรักAเหมือนเป็นแค่ลมปาก

ไม่มีทางจะซึ้งC#7เหมือนการจูบปาก

อย่างที่ใครเขาทำF#mกัน      E

แสดงความรักแบบนั้นDกับเธอไม่ได้ E

แค่คำว่าคิดAถึงคงไม่พอหรอก

เอาจริงๆต้องใช้เC#7วลาและหัวใจ

แต่ว่าเธอจะรู้..F#m.      ใEนไม่นานB7

ว่าสิ่งที่ฉันBmพูดไปมันคือความจริงE

จะพิสูจน์ให้เห็นเองAคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564