Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง จูบปาก

INTRO : A ( 4 Times )

ฉันC#mรักเธอ คิดF#mถึงเธอ

พูดDไม่รู้กี่ครั้งDmให้เธอได้ฟังC#m

แต่เหมือนเธอ ไม่รัF#mบมัน

ไม่ว่Dาพูดกี่ครั้งDm เธอไม่สนใจ C#m          F#m


* เธอยังไม่พร้อมDที่จะเชื่อคนๆEนี้ใช่ไหมC#m          F#m

ไม่เป็นไร Dเพราะฉันเข้าใจ E


** คำว่ารักAเหมือนเป็นแค่ลมปาก

ไม่มีทางจะซึ้งC#7เหมือนการจูบปาก

อย่างที่ใครเขาทำF#mกัน         E

แสดงความรักแบบนั้นDกับเธอไม่ได้ E

แค่คำว่าคิดAถึงคงไม่พอหรอก

เอาจริงๆต้องใช้เC#7วลาและหัวใจ

แต่ว่าเธอจะรู้..F#m.      ใEนไม่นานB7

ว่าสิ่งที่ฉันBmพูดไปมันคือความจริงE

จะพิสูจน์ให้เห็นเองA


ฉันC#mรู้ตัว ยอมF#mรับมัน

คำDที่พูดไปนั้นDmไม่มีความหมายC#m

แต่หัวใจ บังF#mคับกัน

ให้ต้Dองพูดคำนั้นDmให้เธอได้ฟังC#m          F#m

( ซ้ำ * , ** )

พยายามC#7ด้วยความจริงใจ

เธอคงเห็นBmมันในซักวันหนึ่ง

ว่าใครEที่รอเพียงเธอไม่เคยไปไหน

INSTRU : A|C#7 |F#m E|DE|A|C#7

แต่ว่าเธอจะรู้..F#m.      ใEนไม่นานB7

ว่าสิ่งที่ฉันBmพูดไปมันคือความจริงE

จะพิสูจน์ให้เห็นว่าบอกรักAเหมือนเป็นแค่ลมปาก

ไม่มีทางจะซึ้งC#7เหมือนการจูบปาก

อย่างที่ใครเขาทำF#mกัน      E

แสดงความรักแบบนั้นDกับเธอไม่ได้ E

แค่คำว่าคิดAถึงคงไม่พอหรอก

เอาจริงๆต้องใช้เC#7วลาและหัวใจ

แต่ว่าเธอจะรู้..F#m.      ใEนไม่นานB7

ว่าสิ่งที่ฉันBmพูดไปมันคือความจริงE

จะพิสูจน์ให้เห็นเองA

เนื้อเพลง จูบปาก
INTRO
ฉันรักเธอ คิดถึงเธอ
พูดไม่รู้กี่ครั้งให้เธอได้ฟัง
แต่เหมือนเธอ ไม่รับมัน
ไม่ว่าพูดกี่ครั้ง เธอไม่สนใจ           

* เธอยังไม่พร้อมที่จะเชื่อคนๆนี้ใช่ไหม          
ไม่เป็นไร เพราะฉันเข้าใจ

** คำว่ารักเหมือนเป็นแค่ลมปาก
ไม่มีทางจะซึ้งเหมือนการจูบปาก
อย่างที่ใครเขาทำกัน         
แสดงความรักแบบนั้นกับเธอไม่ได้
แค่คำว่าคิดถึงคงไม่พอหรอก
เอาจริงๆต้องใช้เวลาและหัวใจ
แต่ว่าเธอจะรู้...      ในไม่นาน
ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันคือความจริง
จะพิสูจน์ให้เห็นเอง


ฉันรู้ตัว ยอมรับมัน
คำที่พูดไปนั้นไม่มีความหมาย
แต่หัวใจ บังคับกัน
ให้ต้องพูดคำนั้นให้เธอได้ฟัง          
( ซ้ำ * , ** )
พยายามด้วยความจริงใจ
เธอคงเห็นมันในซักวันหนึ่ง
ว่าใครที่รอเพียงเธอไม่เคยไปไหน
INSTRU
แต่ว่าเธอจะรู้...      ในไม่นาน
ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันคือความจริง
จะพิสูจน์ให้เห็นว่าบอกรักเหมือนเป็นแค่ลมปาก
ไม่มีทางจะซึ้งเหมือนการจูบปาก
อย่างที่ใครเขาทำกัน      
แสดงความรักแบบนั้นกับเธอไม่ได้
แค่คำว่าคิดถึงคงไม่พอหรอก
เอาจริงๆต้องใช้เวลาและหัวใจ
แต่ว่าเธอจะรู้...      ในไม่นาน
ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันคือความจริง
จะพิสูจน์ให้เห็นเอง

Comments คอร์ด จูบปาก - fellow fellow


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!