คอร์ดเพลง สราญ
The Mousses

คอร์ดเพลง สราญ - The Moussesคอร์ดเพลง สราญ

INTRO : C|Dm|Em|F ( 4 Times )

สุขC กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา

โลกDmเรามันวกEmวน สับสนFไป ไม่ชื่นGบาน

ทุกDmคนส่งยิ้มEmกันโลกนี้มัFนคงงดGงาม


* สุขCสราญ      แDmบ่งปันEmกันไป  F

สุขCสราญ      Dmจะใกล้Emจะไกล  F

สุขCสราญ      Dmส่งกันEmเพลินๆ  F

สุขCสราญ      DmaroundEm the world  F


สมCมุติว่าโลกนี้ มีเพียงความรัก

ฉันและเธอก็คง รักกันทั้งวัน

ทุกDmคน ไม่ครอบครองEm และทุกFคนเสมอGกัน

ทุกDmคนเปิดหัวใEmจ ให้ทุกF วันมันงดGงาม

( ซ้ำ * )

INSTRU : C ( 8 Times )

 Dm|Em|F|G ( 2 Times )

สุขCสราญ      Dm         Em      F

แบ่งปันCกันไป      Dm         Em      F

สุขสราญC      Dm         Em      F

จะใกล้Cจะไกล      Dm         Em      F

INSTRU : C|Dm|Em|F ( 2 Times )

สุขCสราญ      Dmส่งกันEmเพลินๆ      F

สุขCสราญ      DmaroundEm the worl d      F

สมCมุติว่าโลกนี้มีDmเพียงความรักEm         F

ฉันCและเธอก็คงDmรักกันทั้งวันEm         F

INSTRU : C|Dm|Em|F ( 2 Times ) C


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด