คอร์ดเพลง The Devil
แสตมป์ STAMP

คอร์ดเพลง The Devil - แสตมป์ STAMP


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด
THE DEVIL "ปีศาจ"

Original Key

The Devil

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

DoeGs every devil look like youEm

Smile like youAm. Feel like youD.

DoeGs every devil look like thisEm

Smell like thisAm. Talk like thisD


* Cause there's nobodAmy

In the world like youD

They don't smileG with

Their eyes like youEm

And if the darknAmess

Is the way to go throughD

I will follAmow youD


** To anywGhere you go

EverAmywhere you go

I wGill follow you

I will follow you througCh         G/B          Am

( REPEAT ** )

I wCmill follow you. I wDill follow you through

INSTRU : G|Em

DoeGs every devil look like youEm

Smile like youAm. Feel like youD.

 ( REPEAT * , ** , ** )

I wCmill follow you. I wDill follow you through

INSTRU : G|Em

I wCmill follow you. I wDill follow you through

INSTRU : G|Em|Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564