Original Key

สมรภูมิสุดท้าย

Original Key

ก่อนตะวันDจะลา ก่อนที่ฟ้าAจะเปลี่ยน

จะพลิกBmชะตา ทำให้โลกได้เห็นG

ก่อนชีวิตDจะจบ จะไม่ยอมAพ่ายแพ้

ให้ธรณีBmเป็นพยานเอาไว้ Gฉันจะสู้


* โลกGไม่เคย จะจAดจำคนขี้ขBmลาด

วิ่งหนีทิ้งใจให้หมดหวังG

ถ้าในวันนี้หัAวใจยังเต้นBmอยู่

จะกลัวAไปทำไม จะกลัวไปทำไม


** ฉันDพร้อมยอมแลกAเดิมพันด้วยชีวิBm

ไม่เAคยคิดEmจะยอมจำนน แต่จะสู้สุBmดใจที่มี A

มันDคือเดิมพันAที่วางด้วยศักดิ์Bmศรี

นาAทีสุดท้ายEmจะเป็นยังไง จะเผชิญBmมันไปให้รู้กัA

จะสู้ใGห้โลกจารึกว่าใคร

ทำEmให้มีความหมายA ให้ได้มีวันพรุ่งนี้

INSTRU : DA|BmA|GEm|A

หักความกลัวDทั้งหมด ด้วยAความกล้า

เหนื่อยBmแค่ไหน จะไม่ยอมหยุดยั้งG

เสี่ยงแค่ไหนDก็ตาม โชคชะตาAขีดไว้

ด้วยมือBmเราเอง จนถึงวันสุดท้ายG ย้ำในใจ

( ซ้ำ * , ** )

ขุนBmเขายังยืนอยู่ Aท่ามGกลางพายุร้าย

ตราบBmที่เรายังสู้A/C#      สมรDภูมิสุดท้าย

ขุนBmเขายังยืนอยู่ A(สูงเสียดฟ้าเท่าไหร่)

ท่ามEmกลางพายุร้ายG (ท่ามกลางพายุ)

(จะไปให้ถึง) ตราบBmที่เรายังAสู้

(ชัยชนะ) สมรGภูมิสุดท้ายA


มันDคือเดิมพันที่วางด้วยชีวิต

ไม่เAคยคิดEmจะยอมจำนน แต่จะสู้สุBmดใจที่มี A

มันDคือเดิมพันAที่วางด้วยศักดิ์Bmศรี

นาAทีสุดท้ายEmจะเป็นยังไง จะเผชิญBmมันไปให้รู้กัA

( ซ้ำ ** )

INSTRU : GA|BmD|GA|Bm ( 2 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564