คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา (JUST TO LET ME KNOW) PAPER PLANES

คอร์ดเพลง
กลับมาเพื่อบอกลา (JUST TO LET ME KNOW) PAPER PLANES

คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา (JUST TO LET ME KNOW) จากศิลปิน PAPER PLANES เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา (JUST TO LET ME KNOW)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

มึงว่Aา! ถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี่ย

แล้วเมื่อไหร่จะลืมได้วะ


* แล้วเธอจะกลับAมา ทำC#mไม

ถ้าF#mมาเพื่อบอกลาC#m

กลับDมา เพื่อC#mตอก ย้ำBmว่าฉันไม่ใช่ E

กลับAมา ทำC#mให้ คิดถึF#mงสุดหัวใจ C#m

โปรดDเธอ ช่วยC#mกลับไป Bm

ถ้าไม่ได้รักEกันเหมือนเดิมA


ได้ยิAนว่าเธอC#mกำลังเริ่มใหม่F#m          C#m

แล้วDวันนี้เธอC#mทำไม

ถึงBmกลับมาหากันE

มาAทำให้รู้สึC#mกว่าสำคัญF#m

ให้เราC#mเกิดความสัมพันDธ์

พอฉันC#mเริ่มคิดไกล

ก็กBmลับไปหาเขา E


กว่าDจะลืมเธอ มันยากEรู้ไหม


* แล้วเธอจะกลับAมา ทำE/G#ไม

ถ้าF#mมาเพื่อบอกลาC#m

กลับDมา เพื่อC#mตอก ย้ำBmว่าฉันไม่ใช่ E

กลับAมา ทำE/G#ให้  คิดถึF#mงสุดหัวใจ C#m

โปรดDเธอ ช่วยC#mกลับไป Bm

ถ้าไม่ได้รักEกันเหมือนเดิมA


JuAst sayC#m goodbyeF#m

and leavC#me these all behinDd

เรื่องราวC#mดีๆ มากมายBm ของเราE


IfA youC#m Walk outF#m

please donC#m’t turn back arouDnd

ให้เหลือC#mเพียงความว่างเปล่าBm

กับหยดน้ำตาE


ความทรงจำที่ฉันAเก็บ ฉันเก็บ

ย้อนC#mกลับมาทำร้าย

ให้ใจของฉันF#mเจ็บ ฉันเจ็บ

พยาC#mมจะลืมภาพเธอตลอดD

คำที่เธอเคยบอกC#m

ตอนที่เราเคยกอดBm โอ้ โอ​ โว้วE


เธอต้องการแค่สัมAพันธ์ สัมพันธ์

แต่เC#mธอไม่เคยคิด

ว่าเรานั้นสำF#mคัญ สำคัญ

ทำC#mได้เพียงจดจำเพื่อลืมมันไป D

ทิ้งไว้เพียงในใจ

คงต้องเริ่มต้นใหม่E ซ้ำๆ


* แล้วเธอจะกลับAมา ทำE/G#ไม

ถ้าF#mมาเพื่อบอกลาC#m

กลับDมา เพื่อC#mตอก ย้ำBmว่าฉันไม่ใช่ E

กลับAมา ทำE/G#ให้  คิดถึF#mงสุดหัวใจ C#m

โปรดDเธอ ช่วยC#mกลับไป Bm

ถ้าไม่ได้รักEกันเหมือนเดิม


ความทรงจำที่ฉันAเก็บ ฉันเก็บ

ย้อนE/G#กลับมาทำร้าย

ให้ใจของฉันF#mเจ็บ ฉันเจ็บ

พยาC#mมจะลืมภาพเธอตลอดD

คำที่เธอเคยบอกC#m

ตอนที่เราเคยกอดBm โอ้ โอ​ โว้วE


กลับAมา ทำE/G#ให้  คิดถึF#mงสุดหัวใจ C#m

โปรดDเธอ ช่วยC#mกลับไป Bm

ถ้าไม่ได้รักEกันเหมือนเดิมA

ได้ยินว่าเธอกำลังเริ่มใหม่

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง กลับมาเพื่อบอกลา (JUST TO LET ME KNOW) ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

YouTube video
Paper Planes Silly Fools

PAPER PLANES

Paper Planes

PAPER PLANES

Paper Planes

PAPER PLANES

PAPER PLANES

PAPER PLANES

paper planes

PAPER PLANES

ชัดเจน (Complicated) Paper Planes

PAPER PLANES

Paper Planes

PAPER PLANES

Paper Planes

PAPER PLANES

PAPER PLANES

PAPER PLANES

PAPER PLANES

PAPER PLANES

Paper Planes

PAPER PLANES

PAPER PLANES

PAPER PLANES

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567