คอร์ดเพลง LUXURY จากศิลปิน D Gerrard เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง LUXURY


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* แค่มีเธอก็พอF#m7ไม่ต้องการBสิ่งของใด E

แค่มีC#7เธอคอยกอดF#m7ก็อบอุ่นBไปถึงหัวใจ E

จึงไม่C#7จำเป็นต้องมีรF#m7าชรถ ที่ luxury B

ขอแค่เท่าที่มี Eแค่มาซบ มานั่งตรงนี้ C#7

เคียงข้างกันF#m7..       B


ไม่F#m7จำเป็นต้องมีขBองขวัญE       C#7

ไม่F#m7จำเป็นต้องมีทBองคำ Eโอ้ว..  C#7

แค่F#m7มีเธอคอยห่วงBใยกัน Eทุกวัน ทุกคืนC#7

ยอมF#m7ให้ฉันชนะBตลอด E


ขอบคุณเธอนะF#m7ที่คอยมาทำ

อะไรให้ฉันBประทับใจ Eอยู่เสมอ C#7

ขอบคุณอีกครั้งF#m7สำหรับเค้ก

และช่อดอกไม้ Bที่เธอภูมิEใจเสนอ C#7

แต่ถ้าจะให้ดีF#m7 อยู่เป่าเทียนกันไหมB

อธิษฐานให้มีชีEวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายC#7

โปรดอย่าหายF#m7ไปไหนเลยB นะเธอE


* แค่มีเธอก็พอF#m7ไม่ต้องการBสิ่งของใด E

แค่มีC#7เธอคอยกอดF#m7ก็อบอุ่นBไปถึงหัวใจ E

จึงไม่C#7จำเป็นต้องมีรF#m7าชรถ ที่ luxury B

ขอแค่เท่าที่มี Eแค่มาซบ มานั่งตรงนี้ C#7

เคียงข้างกันF#m7..       ก็Bพอ.E.       C#7

INSTRU : F#m7B|EC#7

F#m7B|EC#7

YoF#m7u're my jewBelry เธอEคือสิ่งล้ำค่าC#7

แม้F#m7เพชรนิลBจินดา ก็ไม่อEาจเทียบเท่าเธอ

(ไม่อC#7าจเทียบเท่าเธอ)

eveF#m7ry memBory มีดี G#mไม่ดี เจือปนC#7กันไป

ButF#m7 when you areB with me

I cEan’t feel the same

(Don’t take me for a ride)


ขอบคุณเธอนะF#m7ที่คอยมาทำ

อะไรให้ฉันBประทับใจ Eอยู่เสมอ C#7

ขอบคุณอีกครั้งF#m7สำหรับเค้ก

และช่อดอกไม้ Bที่เธอภูมิEใจเสนอ C#7

แต่ถ้าจะให้ดีF#m7 อยู่เป่าเทียนกันไหมB

อธิษฐานให้มีชีEวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายC#7

โปรดอย่าหายF#m7ไปไหนเลยB นะเธอE


* แค่C#7มีเธอก็พอF#m7ไม่ต้องการBสิ่งของใด E

แค่มีC#7เธอคอยกอดF#m7ก็อบอุ่นBไปถึงหัวใจ E

จึงไม่C#7จำเป็นต้องมีรF#m7าชรถ ที่ luxury B

ขอแค่เท่าที่มี Eแค่มาซบ มานั่งตรงนี้ C#7

เคียงข้างกันF#m7..       ก็Bพอ…

INSTRU : EF#mG#mAB

* แค่มีCเธอก็พอGmไม่ต้องการCสิ่งของใด F

แค่มีD7เธอคอยกอดGmก็อบอุ่นCไปถึงหัวใจ F

จึงไม่D7จำเป็นต้องมีรGmาชรถ ที่ luxury C

ขอแค่เท่าที่มี Fแค่มาซบ มานั่งตรงนี้ D7

เคียงข้างกันGm..       Cก็พอ..F       D7

INSTRU : GmC|FD7 ( 3 Times )

GmC|F

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง LUXURY ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
D Gerrard เบลล์ นิภาดา

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D Gerrard Patrickananda

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

กลับบ้าน D Gerrard

D Gerrard

D GERRARD

D Gerrard

D Gerrard

D Gerrard

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567