Original Key


คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน จากศิลปิน TaitosmitH เป็นเพลงแนวเพื่อชีวิต โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

ใจแผ่นดิน

Original Key

INTRO :

FC/E|Dm|BbC|F

จากFบ้านป่านามแก่งC/Eกระจาน

ถิ่นฐานDmที่เคยอาศัย

เปลี่ยนBbแปรไปเCป็นอุทยาน F

อยู่กัFบป่ามาจนC/Eบัดนี้ ร้อยปีที่Dmตั้งถิ่นฐาน

ถูกBbรุกรานCเผาบ้านเผาเมือง F


ออกFจากบ้านป่า

มาตามCสัญญา มาหาDmที่ดินทำกิน

ดินBbเป็นหิน Cหมดสิ้นปัญญาF

ออกFจากป่ามายี่สิCบปี วันนี้หDmวนคืนดีกว่า

สู่ผืนป่าBbแก่งกระจานCบ้านใจแผ่นดินF


ถูกDmกล่าวหาCว่าเป็นต่างด้าวBbไร้สิ้นแผ่นดิน

ถูกDmพาดพิงC ถูกตีราคาBb ไร้ความเป็นไทย

ความDmเป็นคนเท่าCกัน ไม่ว่าBbชาติพันธุ์พันธุ์ไหน

กล่องดวงใจ Gmเคยฝากเอาไว้ Cข้างในผืนป่า

INSTRU : F ( 4 Times )

อยากกลับไปใช้ชีBbวิตที่ใจแCผ่นดิน  F

ทวงคืนถิ่นฐานBbทวงบ้านที่เคยCอาศัย  F

อยากกลับไปใช้ชีBbวิตเหมือนก่อนC

ตอนนี้ Fยังทำ Cไม่ได้  Dm

สัญญาGmว่าวันนึงจะกลับไป  C


อยากอธิฐานBbบนบานเจ้าป่าC เจ้าเขาF

ช่วยดลบันดาลBb ให้เขานั้นมาC สนใจ  F

ได้โปรดคืนบ้านBbให้ฉันเสียเถิดC

เปิดใจ Fทบทวน Cดูใหม่  Dm

เกิดGmที่ใดต้องตายที่นั้นC

INSTRU : BbC|F|BbC|F

BbC|FCDm|Gm|C

BbC|F|BbC|Dm

BbC|FDm|Gm|C

อยากกลับไปใช้ชีBbวิตที่ใจแCผ่นดิน F

ทวงคืนถิ่นฐานBbทวงบ้านที่เคยC อาศัย Dm

อยากกลับไปใช้ชีBbวิตเหมือนก่อนC

ตอนนี้ยัFงทำไม่ได้ Dm

สัญญาGmว่าวันนึงจะกลับไป..C       D


* เอ โดะ กี อุ๊ เCลอะ เกอะD จึ๊ ขุ G

เอะ โดะ นี่ กี่ Cฮิ เลอะอุ๊ Dเลอะ กริ Em

เอะ โดะ นี่ กี่ Cเคะ เกะD นิวี Gมา เต่อ นี่ บว่า Em

มึ Amตะ นี หยอ เกอ กี      D

เอะ โดะ ทึ ก่ะC พะ ที Dก่ะ จ๊ะ G

ต่า ชู ญงี Cเฮะ ตู้ กี่ ปู Dเวะ ด๊ะ G

ฮิ กี่ ต้า กรี้ Cต้า กรู ต้า D

อู้ ล่อ Gก่อ เตอะ กี้ Em

เจ๊าะAm อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ D


* เอ โดะ กี อุ๊ เCลอะ เกอะD จึ๊ ขุ G

เอะ โดะ นี่ กี่ Cฮิ เลอะอุ๊ Dเลอะ กริ Em

เอะ โดะ นี่ กี่ Cเคะ เกะD นิวี Gมา เต่อ นี่ บว่า Em

มึ Amตะ นี หยอ เกอ กี      D

เอะ โดะ ทึ ก่ะC พะ ที Dก่ะ จ๊ะ G

ต่า ชู ญงี Cเฮะ ตู้ กี่ ปู Dเวะ ด๊ะ G

ฮิ กี่ ต้า กรี้ Cต้า กรู ต้า D

อู้ ล่อ Gก่อ เตอะ กี้ Em

เจ๊าะAm อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ D


* เอ โดะ กี อุ๊ เลอะ เกอะ จึ๊ ขุ

เอะ โดะ นี่ กี่ ฮิ เลอะอุ๊ เลอะ กริ

เอะ โดะ นี่ กี่ เคะ เกะ นิวี มา เต่อ นี่ บว่า

มึ ตะ นี หยอ เกอ กี

เอะ โดะ ทึ ก่ะC พะ ที Dก่ะ จ๊ะ G

ต่า ชู ญงี Cเฮะ ตู้ กี่ ปู Dเวะ ด๊ะ Em

ฮิ กี่ ต้า กรี้ Cต้า กรู ต้า D

อู้ ล่อ Gก่อ เตอะ กี้ Em

เจ๊าะAm อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ D

 

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงใจแผ่นดิน

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564