คอร์ดเพลง หนึ่งวิ
fellow fellow

คอร์ดเพลง หนึ่งวิ - fellow fellow


CAPO 1

หนึ่งวิ

CAPO 1

การได้เป็นเพื่อนBm7เธอ การได้เจอทุกEวัน

การเป็นคนสำC#m7คัญ ได้ปลอบเธอEmในวันทุกข์ใจ


ความจริงมันก็ดีBm7 ที่ได้ใกล้ชิดEกัน

ต่างเป็นคนรับC#m7ฟัง แต่ว่าเธอEmไม่เคยรู้เลย


ว่าเพื่อนBm7ที่เธอไว้ใจ

มันกลับคิดC#m7มากเกินกว่านั้น

ฉันพร้อมGยอมเสียทุกความเชื่อใจ

อยากให้เEธอรู้ ฉันยอมแลก


* ทั้งAชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอA7

แลกกับวินDาทีเดียวที่ได้รักกันDm

รู้ว่าอาจC#m7จะทำให้เธอนั้นผิดหวังF#m7

แค่อยากเป็นคนรักBm7และดูแล

ต่อให้แค่วินEาทีเดียว ก็ยอม

INSTRU : A|E|C#7 |F#m

เพราะเพื่อนBm7ที่เธอไว้ใจ

มันกลับคิดC#m7มากเกินกว่านั้น

ฉันพร้อมGยอมเสียทุกความเชื่อใจ

อยากให้เEธอรู้ ฉันยอมแลก

* ทั้งAชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอA7

แลกกับวินDาทีเดียวที่ได้รักกันDm

รู้ว่าอาจC#m7จะทำให้เธอนั้นผิดหวังF#m7

แค่อยากเป็นคนรักBm7และดูแล

ต่อให้แค่วินEาทีเดียว ก็ยอม


ต่อBm7ให้เธอนั้นจะโกรธกันC#m7

ต่อให้เธอไม่อยากมองหน้าฉันD

ต่อให้คำว่าเพื่อน

วันนี้มัF#7นจะไม่มีอีกแล้วBm7

ต่อให้เธอนั้นจะเกลียดกันC#m7

ก็ไม่เป็นไร เพราGะว่าฉัน

นั้นเกิดมาเพื่อรักEเธอ

ฉันยอมแลก

* ทั้งAชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอA7

แลกกับวินDาทีเดียวที่ได้รักกันDm

รู้ว่าอาจC#m7จะทำให้เธอนั้นผิดหวังF#m7

แค่อยากเป็นคนรักBm7และดูแล

ต่อให้แค่วินEาทีเดียว ก็ยอม


* ทั้งAชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนเธอA7

แลกกับวินDาทีเดียวที่ได้รักกันDm

ไม่ต้องการC#m7จะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นF#7

แค่อยากเป็นคนรักBm7และดูแล

ต่อให้แค่วินEาทีเดียว ก็ยอม

INSTRU : A|A7|D|Dm

( Till End )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564